AZ / EN / RU
Təqvim
İmtahan qabağı məsləhət saatları

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi kafedrası

Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə ixtisası üzrə

İmtahan qabağı məsləhət saatları

 

Fənnin adı Müəllimin adı Qrup Məsləhət günü Saat Otaq
1 Optimal idarəetmə Malik S. MTİİ-18.1 07.01.19 10.00-12.00 402
2 Riyaziyyat (Yüksək səviyyə) Əhmədov Ə MTİİ-18.1 10.01.19 10.00-12.00 402
3 Alətlər və ölçmələr M. Salih MTİİ-18.1 21.01.19 10.00-12.00 402
4 Kimya mühəndisliyinin əsasları Quliyeva R. MTİİ-18.1 24.01.19 10.00-12.00 402
5 Müasir idarəetmə nəzəriyyəsi Namazov M. MTİİ-18.1 30.01.19 10.00-12.00 402

 

Neft-qaz mühəndisliyi

“Yatağın Qiymətləndirilməsi Və İdarə Olunması”

 

Müəllimin vəzifəsi, adı, soyadı Fənnin adı Qrup №-si Tarix Saat Otaq

Baş müəl. Kamyabi F.

Lay mühəndisliyi MP-18.1 07.12.2018 10:00-12:00 118

Dos. Nadirov.R

Quyu planlaşdırılması üçün yeraltı təzyiqlərin proqnozlaşdırılması MP-1 14.12.2018 11:00-13:00 118
Lay sedimentologiyasi MP-18.1 13.12.2018 14:00-16:00 118
Neft-qaz mühəndisliyində tədqiqat metodları MP-18.1 13.12.2018 12:00-14:00 118
Yatağın Qiymətləndirilməsi MP-18.1 04.12.2018 13:00-15:00 118

Baş müəl. Əhmədov E.

Yataq konseptləri MP-18.1 28.11.2018 13:00-15:00 118

 

 

“Kimya mühəndisliyi” ixtisası “Neft və qaz texnologiyası” ixtisaslaşması üzrə təhsil alan magistr tələbələri üçün Məsləhət dərsləri

Fənnin adı Müəllim Tarix Saat Qrup
Nəqletmə və saxlama Sədaqət Fərzullayeva Fərhad Şirzadov 03.12.2018 10:00-11:00 MC-18.1
Nəqletmə və saxlama Sədaqət Fərzullayeva Fərhad Şirzadov 01.12.2018 10:00-12:00 MC-18.1
Emal mühəndisliyi A Sədaqət Fərzullayeva 05.12.2018 10:00-11:00 MC-18.1
Lay mühəndisliyi Farad Kamyabi 07.12.2018 10:00-12:00 MC-18.1
Termodinamika Amir Reza Vəxşuri Siyavuş Azakov 10.12.2018 11:00-13:00 MC-18.1
Termodinamika Amir Reza Vəxşuri Siyavuş Azakov 12.12.2018 10:00-12:00 MC-18.1
Korroziya mühəndisliyi Fərhad Şirzadov 15.12.2018 10:00-12:00 MC-1
Kimya mühəndisliyində tədqiqat metodları Ziyafəddin Əsədov Amir Reza Vəxşuri 08.12.2018 14:00-15:00 MC-18.1
Kimya mühəndisliyində tədqiqat metodları Ziyafəddin Əsədov Amir Reza Vəxşuri 13.12.2018 15:00-16:00 MC-18.1