AZ / EN / RU
Beynəlxalq şirkətlərdə təcrübə imkanları

Ali Məktəbimiz yaradıldığı gündən etibarən tədris prosesində fəaliyyətini nəzəri və praktik biliklərin vəhdəti prinsipi üzərində qurmuşdur və bu səbəbdən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müvafiq sektorlarda ixtisaslaşmış beynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlığımız olduqca sıx şəkildə həyata keçirilir. Hər il tələbələrimiz beynəlxalq şirkətlərdə təcrübə keçməklə akademik biliklərini praktik biliklərlə zənginləşdirmək və ixtisaslı kadr olaraq yetişmək üçün olduqca mühüm imkanlar qazanmış olur yaradır.