AZ / EN / RU
Kimya Mühəndisliyi Kafedrası

Bakı Ali Neft Məktəbində Kimya mühəndisliyi kafedrası 2013-cü ildə yaradılmışdır. Bu kafedrada tələbələr Heriot-Watt Universiteti (Böyük Britaniya) ilə birgə həyata keçirilən tədris proqramı əsasında "Kimya mühəndisi" ixtisası üzrə hazırlanır. Bu ixtisas üzrə magistraturaya və doktorantura pilləsinin yaradılmasıda nəzərdə tutulur.

Universitetinin qaydalarına müvafiq olaraq tədris proqramları çərçivəsində tələbələr istehsalat təcrübəyə neft-qazçıxarma idarələrinə göndərilir. Bu idarələrdə tələbələr xam neftin emal edilərək müxtəlif neft məhsullarına çevrilməsi proseslərini həyata keçirən qurğuların işi, orada gedən proseslər, texnoloji reqlamentlər, idarəetmə sistemləri, sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi qaydaları haqqında məlumatlandırılır.

Kafedrada bir Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, iki dosent və iki müəllim fəaliyyət göstərir. Kafedranın əməkdaşları tərəfindən elmi-tədqiqat işləri də aparılır.

Hal-hazırda kafedrada bakalavr pilləsi üzrə 242 tələbə təhsil alır.

 

Fənlər (bakalavr proqramı üzrə)

1-ci il

1-ci semestr

2-ci semestr

 Emal sənayeləri A  Emal sənayeləri B
 Mühəndisliyin əsasları A  Mühəndisliyin əsasları B
 Kimyanın əsasları  Kimyəvi reaktivlik
 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 1  Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 2

 

2-ci il

1-ci semestr

2-ci semestr

 Emal sənayeləri C  Emal mühəndisliyi B
 Emal mühəndisliyi A  Emal mühəndisliyi C
 Kimyəvi termodinamika və kimyəvi kinetikaya giriş  Proses layihələndirilməsi A
 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 3  Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 4

 

3-cü il

1-ci semestr

2-ci semestr

 Separasiya prosesləri A  Separasiya prosesləri B
 İdarətmənin əsaslərı, təhlükəsizlik və davamlılıq  Çoxfazalı termodinamika
 Kimyəvi reaksiyalar üzrə mühəndislik  Proses modelləşdirilməsi
 Kimya mühəndisləri üçün materiallar kimyası  Proses layihələndirilməsi B

 

4-cü il

1-ci semestr

2-ci semestr

 Qurğu əməliyyatları A  Enerji istehsalı və istifadəsi
 Davamlılıq, sağlamlıq və təhlükəsizlik  Reaksiya, onun modelləşdirilməsi və ona nəzarət
 Layihə hazırlanması A  Layihənin hazırlanması B
 Tədqiqat layihəsi  Neft və qazın emalı