AZ / EN / RU
Kimya Mühəndisliyi Kafedrası

Bakı Ali Neft Məktəbində Kimya mühəndisliyi kafedrası 2013-cü ildə yaradılmışdır. Bu kafedrada tələbələr Heriot-Watt Universiteti (Böyük Britaniya) ilə birgə həyata keçirilən tədris proqramı əsasında "Kimya mühəndisi" ixtisası üzrə hazırlanır. Bu ixtisas üzrə magistraturaya və doktorantura pilləsinin yaradılmasıda nəzərdə tutulur.

Universitetinin qaydalarına müvafiq olaraq tədris proqramları çərçivəsində tələbələr istehsalat təcrübəyə neft-qazçıxarma idarələrinə göndərilir. Bu idarələrdə tələbələr xam neftin emal edilərək müxtəlif neft məhsullarına çevrilməsi proseslərini həyata keçirən qurğuların işi, orada gedən proseslər, texnoloji reqlamentlər, idarəetmə sistemləri, sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühitin mühafizəsi qaydaları haqqında məlumatlandırılır.

Kafedrada bir Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü,bir professor, dörd dosent və bir baş müəllim fəaliyyət göstərir. Kafedranın əməkdaşları tərəfindən elmi-tədqiqat işləri də aparılır.

Hal-hazırda kafedrada bakalavr pilləsi üzrə 242 tələbə təhsil alır.

 

Kimya mühəndisliyi (Bakalavr dərəcəsi, 5 il)

KM – Kimya mühəndisliyi

DƏRSLƏRİN SEMESTRLƏRƏ GÖRƏ BÖLÜNMƏSİ

 

1-Cİ İL (HAZIRLIQ), SEMESTER 1
Fənnin kodu Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
İNG 101 İngilis dili 1 0 + 20 + 0 20
KİKT 101 Kompüter və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları 4 + 0 + 4 8

 

 

1-Cİ İL (HAZIRLIQ), SEMESTER 2
Fənnin kodu Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
İNG 102 İngilis dili 2 0 + 20 + 0 20
KMT 102 Kompüterlərin mühəndislikdə tətbiqi 3 + 0 + 5 8

 

 

2-Cİ İL, 1-Cİ SEMESTR
Fənnin kodu Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
RİYM 201 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat  1 3 + 2 + 0 7.5
NQM 201 Mühəndisliyin əsasları A 3 + 2 + 0 7.5
KM 203 Kimyanın əsasları 3 + 3 + 0 7.5
KM 205 Emal sənayeləri A 3 + 2 + 2 7.5
ADNM 221 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 1 0.5 + 1.5 + 0 2

 

 

2-Cİ İL, 2-Cİ SEMESTR
 Fənnin kodu Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
RİYM 202 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 2 3 + 2 + 0 7.5
KM 202  Mühəndisliyin əsasları B 2 + 2 + 0 7.5
KM 204 Kimyəvi reaktivlik 3 + 3 + 0 7.5
KM 206  Emal sənayeləri B 3 + 2 + 2 7.5
ADNM 222 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 2 0.5 + 1.5 + 0 2
KM 290 İstehsalat təcrübəsi 1 ay 6 

 

 

3-CÜ İL, 1-Cİ SEMESTR
Fənnin kodu Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
RİYM 301 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 3 3 + 2 + 0 7.5
KM 301 Emal sənayeləri C 3 + 3 + 0 7.5
PE 303 Emal mühəndisliyi A 3 + 2 + 1 7.5
KM 305 Kimyəvi termodinamika və kimyəvi kinetikaya giriş 2 + 2 + 0 7.5
TRX 301 Azərbaycan tarixi 1 1.5 + 1.5 + 0 4

 

 

3-CÜ İL, 2-Cİ SEMESTR
Fənnin kodu Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
RİYM 302 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 4 3 + 2 + 0 7.5
PE 302 Emal mühəndisliyi B 3 + 3 + 0 7.5
PE 304 Emal mühəndisliyi C 3 + 2 + 1 7.5
KM 306 Proses layihələndirilməsi A 4 + 0 + 0 7.5
TRX 302 Azərbaycan tarixi 2 3 + 2 + 0 4
KM 390 İstehsalat təcrübəsi 1 ay 6

 

 

4-CÜ İL, 1-Cİ SEMESTR
 Fənnin kodu Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
KM 401 Separasiya prosesləri A 2 + 2 + 1 7.5
KM 403 İdarətmənin əsaslərı, təhlükəsizlik və davamlılıq 3 + 0 + 0 7.5
KM 405 Kimyəvi reaksiyalar üzrə mühəndislik 2 + 2 + 1 7.5
KM 407 Kimya mühəndisləri üçün materiallar kimyası 2 + 1 + 0 7.5
EGS 401 Enerji geosiyasəti 1 + 0 + 0 1 

 

 

4-CÜ İL, 2-Cİ SEMESTR
 Fənnin kodu Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
KM 402 Separasiya prosesləri B 2 + 2 + 1 7.5
KM 404 Çoxfazalı termodinamika 3 + 1 + 1 7.5
KM 406 Proses modelləşdirilməsi 2 + 1 + 0 7.5
KM 408 Proses layihələndirilməsi B 0 + 3 + 0 7.5
KM 490 İstehsalat təcrübəsi 1 ay 6 

 

 

5-Cİ İL, 1-Cİ SEMESTR
 Fənnin kodu Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
KM 501 Qurğu əməliyyatları A 4 + 2 + 0 7.5
KM 503 Davamlılıq, sağlamlıq və təhlükəsizlik 5 + 0 + 0 7.5
KM 505 Layihənin hazırlanması A 0 + 4 + 0 7.5
KM 507 Tədqiqat layihəsi 0 + 2 + 0 7.5 

 

 

5-Cİ İL, 2-Cİ SEMESTR
 Fənnin kodu Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
KM 502 Enerji istehsalı və istifadəsi 3 + 1 + 0 7.5
KM 504 Reaksiya, onun modelləşdirilməsi və ona nəzarət 1 + 1 + 0 7.5
KM 506 Layihənin hazırlanması B 0 + 4 + 0 7.5
 KM 508 Neft və qazın emalı 4 + 1 + 0 7.5
MM 501 Mülki müdafiədə tibbi yardımın əsasları 0.5 + 0.5 + 0 1