AZ / EN / RU
Neft-Qaz Mühəndisliyi Kafedrası
Professor Azakov Siyavuş
Professor Azakov Siyavuş
 • Departament: Neft-qaz mühəndisliyi kafedrası
 • Vəzifə: Professor
 • E-poçt:
 • Telefon: 012521-31-08 (33253)

Təhsil:

 • 1966-1971 Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin "Fizika-riyaziyyat və təbiət elmləri" fakültəsini bitirərək, fizik və ingilis dili tərcüməçisi ixtisasları üzrə fərqlənmə diplomlarını almışdır;
 • 1971-1974 SSRİ Elmlər Akademiyasının V.A.Steklov adına Riyaziyyat İnstitutunun aspiranturasını bitirmişdir (fizika və riyaziyyat);
 • 1989-1991 SSRİ Elmlər Akademiyasının V.A.Steklov adına "Riyaziyyat Institutunun" doktoranturasını bitirmişdir (fizika və riyaziyyat);
 • 1991 - Doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
ətraflı
Professor Vəliyev Fuad
Professor Vəliyev Fuad
 • Departament: Neft-qaz mühəndisliyi kafedrası
 • Vəzifə: Professor
 • E-poçt:
 • Telefon: 33271

Təhsil:

 • 1963-1968 Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu. Proseslərin avtomatlaşdırılması fakultəsi (fərqlənmə diplomu);
 • 1969-1973 Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, Neft-mexanika fakultəsi üzrə aspirantura.
ətraflı
Dosent Cəfərova Xanum
Dosent Cəfərova Xanum
 • Departament: Neft-qaz mühəndisliyi kafedrası
 • Vəzifə: Dosent
 • E-poçt:
 • Telefon: 33213

Təhsil:

 • 1990-1995 Bakı Dövlət Universiteti (BDU) Mexanika-riyaziyyat fakültəsi;
 • 1997-2002 BDU-nin mexanika-riyaziyyat fakültəsinin "Funksiyalar nəzəriyyəsi və Funksional analiz" kafedrasının dissertantı.
ətraflı
Dosent Rauf Nadirov
Dosent Rauf Nadirov
 • Departament: Neft-qaz mühəndisliyi kafedrası
 • Vəzifə: Professor
 • E-poçt:
 • Telefon: 33245

Təhsil:

 • 1973-1978   Azərbaijan Dövlət Neft və Kimya İnstitutu, Bakı, Azərbaycan, Neft və Qaz Yataqlarının Geologiyası və Kəşfiyyatı, İxtisas: Mühəndis-Geoloq.
 • 1981-1985   Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutu, Bakı, Azərbaycan, Geologiya-Mineralogiya elmlər namizədi, 1986.
 • 1995-1996 - Cənubi Karolina Universiteti (ABŞ), Geoloji Fakultə, Hövzə Analizi və Modelləsdirilməsi elmi üzrə doktorluq dərəcəsindən sonra elmi tədqiqatlar.
ətraflı
Baş Müəllim Elxan Əhmədov
Baş Müəllim Elxan Əhmədov
 • Departament: Neft-qaz mühəndisliyi kafedrası
 • Vəzifə: Baş Müəllim
 • E-poçt:
 • Telefon: 33275

Təhsil:

 • 1987 - M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, dağ mühəndisi-geoloq;
ətraflı
Müəllim Samin Məlik
Müəllim Samin Məlik
 • Departament: Neft-qaz mühəndisliyi kafedrası
 • Vəzifə: Müəllim
 • E-poçt:
 • Telefon: 33213

Təhsil:

 • 2008-2012 Bakı Dövlət Universiteti, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, “Riyaziyyat” ixtisası, bakalavr.
 • 2014-2015 Mançester Universiteti, Birləşmiş Krallıq, “Riyaziyyat və riyazi məntiq” ixtisasi, magistratura.
 • 2016 - AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Differensial tənliklər ixtisası, dissertantura.
ətraflı
Müəllim Tural Abdullayev
Müəllim Tural Abdullayev
 • Departament: Neft-qaz mühəndisliyi kafedrası
 • Vəzifə: Müəllim
 • E-poçt:
 • Telefon: 33270

Təhsil:

 • 1998 – 2003 Şəki Azərbaycan Türk Özəl Liseyi 
 • 2003 – 2005 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti,  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisası,Bakalavr
 • 2005 – 2012 Boğaziçi Universiteti, Pedaqoji Fakültə, Riyaziyyat müəllimliyi ixtisası, Birləşdirilmiş bakalavr və magistratura 
 • 2012 – 2016 Qafqaz Universiteti, Diferensial tənliklər ixtisası, Dissertantura 
ətraflı
İstehsalat təlimi ustası, Turan Nəsibli
İstehsalat təlimi ustası, Turan Nəsibli
 • Departament: Neft-qaz mühəndisliyi kafedrası
 • Vəzifə: İstehsalat təlimi ustası
 • E-poçt:
 • Telefon: ...

Təhsil:

 • 2012 - 2017  Bakı Ali Neft Məktəbi (Azərbaycan) və Heriot-Vatt Universiteti (Böyük Britaniya) – ikili diplom, Kimya Mühəndisliyi, bakalavriat
ətraflı
İstehsalat Təlimi Ustası, Turqut Əhmədov
İstehsalat Təlimi Ustası, Turqut Əhmədov
 • Departament: Neft-qaz mühəndisliyi kafedrası
 • Vəzifə: İstehsalat Təlimi Ustası
 • E-poçt:
 • Telefon: +994 51 614 22 21

Təhsil:

 • 2010-2012:   Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, Neft qaz mühəndisliyi bakalavr
 • 2012-2015:   Mançester Universiteti, Neft qaz mühəndisliyi, Bakalavr
 • 2016-2017:   Mançester Universiteti, Neft qaz Geoelmləri,  Magistratura
ətraflı
İstehsalat Təlimi Ustası, Cəbiyeva Ülviyyə
İstehsalat Təlimi Ustası, Cəbiyeva Ülviyyə
 • Departament: Neft-qaz mühəndisliyi kafedrası
 • Vəzifə: İstehsalat Təlimi Ustası
 • E-poçt:
 • Telefon: 33255

Təhsil:

 • 2001-2005 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Kimya texnologiya fakultəsi, “Kimyaçı mühəndis, texnoloq” ixtisası, fərqlənmə diplomu, bakalavr
 • 2006-2008 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası ixtisası, fərqlənmə diplomu, magistr
 • 2008-2011 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının «Polimerlər, qətranlar və oliqomerlərin texnologiyası» ixtisası, aspirantura,
 • 23.02.2016  phd, elmi dərəcə kimya üzrə fəlsəfə doktoru
ətraflı