AZ / EN / RU
Dərc olunmaq üçün məsləhət görülür

Azərbaycan Respublikasında elmlər namizədi və elmlər doktoru  elmi dərəcələrinin alınması üçün yazılmış dissertasiya nəticələrinin dərc olunması tövsiyyə edilən resenziyalı elmi nəşrlərin siyahısı

 

Beynəlxalq referatlar bazası və istinad sistemlərinə daxil edilən elmi nəşrlər haqqda məlumat