AZ / EN / RU
Hörmətli Tələbələr!

2017-ci ilin yaz semestrinin “Neft-qaz mühəndisliyi” və “Kimya mühəndisliyi” ixtisası üzrə 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci kurs cədvəlləri Ali Məktəbin saytında və dekanlığın səhifəsində yerləşdirilmişdir.