AZ / EN / RU
Tədris proqramı

Neft-qaz mühəndisliyi (Bakalavr dərəcəsi, 5 il)

Tədris proqramı

1-Cİ KURS (HAZIRLIQ), 1-Cİ SEMESTR
Fənnin kodu  Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
İNG 101  İngilis dili 1  0 + 20 + 0 20
KİKT 101  Kompüter və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları  4 + 0 + 4  8

 

 

1-Cİ KURS (HAZIRLIQ), 2-Cİ SEMESTR
Fənnin kodu  Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
İNG 102  İngilis dili 2  0 + 20 + 0 20
KMT 102  Kompüterlərin mühəndislikdə tətbiqi 3 + 0 + 5  8

 

 

2-Çİ KURS, 1-Cİ SEMESTR
Fənnin kodu  Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
RİYM 201 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat  1  3 + 2 + 0 7.5
NQM 201  Mühəndisliyin əsasları A 3 + 2 + 0 7.5
KM 203 Kimyanın əsasları 3 + 3 + 0 7.5
KM 205 Emal sənayeləri A 3 + 2 + 2 7.5
ADNM 221 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 1 0.5 + 1.5 + 0 2

 

 

2-Çİ KURS, 2-Cİ SEMESTR
Fənnin kodu  Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
RİYM 202 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 2  3 + 2 + 0 7.5
NQM 202 Mexanika mühəndisliyi elmi 2 3 + 2 + 0 7.5
NQM 204 Neft-qaz mühəndisliyinə giriş 3 + 2 + 0 7.5
KM 206 Emal sənayeləri B 3 + 2 + 2 7.5
ADNM 222 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 2 0.5 + 1.5 + 0 2
NQM 290 İstehsalat təcrübəsi 1 1 ay 6

 

 

3-CÜ KURS, 1-Cİ SEMESTR
Fənnin kodu  Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
RİYM 301 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 3  3 + 2 + 0 7.5
NQM 301 Mexanika mühəndisliyi  elmi 3 3 + 1 + 0 7.5
NQM 303 Emal mühəndisliyi A 3 + 2 + 1 7.5
NQM 305 Neft-qaz geologiyası elmi A 3 + 1 + 0 7.5
TRX 301 Azərbaycan tarixi 1 1.5 + 1.5 + 0 4

 

 

3-CÜ KURS, 2-Cİ SEMESTR
Fənnin kodu  Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
RİYM 302 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 4  3 + 2 + 0 7.5
NQM 302 Emal mühəndisliyi B 3 + 3 + 0 7.5
NQM 304 Emal mühəndisliyi C 3 + 2 + 1 7.5
NQM 306 Proses  layihələndirilməsi A 4 + 0 + 0 7.5
TRX 302 Azərbaycan tarixi 2 3 + 2 + 0 4
NQM 390 İstehsalat təcrübəsi 2 1 ay 6

 

 

4-ÇÜ KURS, 1-Cİ SEMESTR
Fənnin kodu  Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
NQM 401 Layın qiymətləndirilməsi 2 + 2 + 0 7.5
NQM 403 Lay mühəndisliyi 1 3 + 2 + 0 7.5
NQM 405 Neft-qaz geologiyası elmi  B 3 + 1 + 0 7.5
NQM 407 Qazma 3 + 2 + 0 7.5

 

 

4-ÇÜ KURS, 2-Cİ SEMESTR
Fənnin kodu  Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
NQM 402 Hasilat texnologiyası 1 3 + 2 + 0 7.5
NQM 404 Lay mühəndisliyi 2 3 + 2 + 0 7.5
NQM 406 Mutərəqqi maye mexanikası və modelləşdirilmə 2 + 1 + 0 7.5
KM 404 Çoxfazalı termodinamika 3 + 1 + 1 7.5
EGS 401 Enerji geosiyasəti 1 + 0 + 0 1
NQM 490 İstehsalat təcrübəsi 3 1 ay 6

 

 

5-Çİ  KURS , 1-Cİ SEMESTR
Fənnin kodu  Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
NQM 501 Hasilat texnologiyası 2 3 + 2 + 0 7.5
KM 503 Davamlılıq, sağlamlıq və təhlükəsizlik 5 + 0 + 0 7.5
NQM 503 Elmi-tədqiqat layihəsi A 4 + 0 + 0 7.5
NQM 505 Yatağın işlənməsi A (layihə)   7.5
MM 501 Mülki müdafiədə tibbi yardımın əsasları 0.5 + 0.5 + 0 1

 

 

5-Çİ  KURS , 2-Cİ SEMESTR
Fənnin kodu  Fənnin adı

Dərs saatları (T + P + L)

AKTS krediti
NQM 502 Yatağın  modelləşdirilməsi 3 + 2 + 0 7.5
NQM 504 Yatağın işlənməsi B (layihə) 2 + 0 + 0 7.5
KM 508 Neft və qazın emalı 4 + 1 + 0 7.5
NQM 506 Enerji və neft-qaz biznesi və iqtisadiyyat  3 + 2 + 0 7.5