AZ / EN / RU
PAM 306 Rəqəmli elektronika (3+2+0) ECTS 6

Rəqəmli elektronikaya giriş. Say sistemləri. İkilik kodlar. Rəqəmli hesablamalar. Məntiq elementləri və onlarla əlaqədar cihazlar. Bul cəbri və sadələşdirmə texnologiyaları. Cəbri əməliyyatlar və dövrələr. Multipleksr və demultipleksrlər. Proqramlaşdırılan məntiq qurğuları. Triggerlər və onlarla əlaqədar qurğular. Məlumatları çevirmə dövrələri – Rəqəm/Analoq çeviricisi, Analoq/Rəqəm çeviricisi. Mikroprosessor və mikrokontrollerlər. Rəqəmli dövrələrdə nasazlıqların təyini və test avadanlığı.