AZ / EN / RU
PAM 403 Mikroprosessorlar (2+2+0) ECTS 5

Mikrokontroller və Mikroprosessorlara giriş; Mikrokontroller və Mikroprosessorların əsasları;  PIC Mikrokontrollerin PIC16F ailəsi; PIC16F887-nin proqramlaşdırma modeli və təlim dəsti;  PIC16F887 Mikrokontrollerinin Arxitekturası; C dilində proqramlaşdırma; Saatlar və Kəsilmələr; Çeviricilər: Rəqəm/analoq və analoq/rəqəm interfeyslər; I2C və SPI interfeysləri; PIC Mikrokontrollerlərin Neft və Qaz sənayesində tətbiqi və dizaynı.