AZ / EN / RU
PAM 409 Ətraf mühit parametrləri üçün avtomatik idarəetmə sistemləri (3+1+0) ECTS 5

PAM 409 Ətraf mühit parametrləri üçün avtomatik idarəetmə sistemləri (3+1+0) ECTS 5

Atmosfer havasının tərkibi və xassələri; Emissiyalar; Atmosfer havasının keyfiyyət göstəriciləri; Havanın monitorinqi üçün metod və qurğular; Ekoloji monitorinq üçün sistemlər; Suyun çirklənməsi və təmizlənmə metodları; Suyun hidrofiziki, hidrokimyəvi və hidroloji göstəricilərinin monitorinqi üçün metodlar və qurğular; İstehsalatın zərərinin, radiasiyanın və kimyəvi tullantıların monitorinqi üçün metodlar və qurğular.

 

PAM 409 Mexatronika sistemlərinin idarə edilməsi (3+1+0) ECTS 5

Mexatronikaya giriş; İdarəetmə qurğularının hərəkəti; CNC qurğular; CNC—lərin proqramlaşdırılması; Ölçmədə CNC-lərdən istifadə; Robotlar və manipulyatorlar; Mexatronika sistemlərində kommunikasiya protokolları.

 

 

PAM 409 Ölçmə proseslərinin avtomatlaşdırılması (3+1+0) ECTS 5

Giriş;  Ölçmə sistemlərinin giriş dövrələri;  verilənlərin emalı və əldə olunması dövrələri; Built-in interfeysli sensorlar – ağıllı sensorlar;  Analog və rəqəmli ötürücülər;  verilənlərin toplanması (DATA LOGGERS);  IEEE P1451 Standartı – ağıllı sensorlar; Verilənlərin əldə edilməsi dövrələri;  Plug-in tipli verilənlərin əldə edilmə kartları;  Xaric tipli verilənlərin əldə edilməsi; Siqnal emalına əsaslanan ölçmə sistemləri; Ölçmə texnikasında mikrokontrollerin və siqnal emaledicilərin rolu;  Mikrointerfeyslər: SPI və UART;  Virtual ölçmə sistemləri; Virtual ölçmə cihazı nədir?; Test nöqtələri;  Agilent VEE PRO;  National İnstruments-dən LabView;  Kompüterli ölçmə sistemlərinə neft ve qaz sənayesinə aid misallar; Virtual ölçmə sistemlərinin səviyyə, axın, temperatur, təzyiq və s. kəmiyyətlərin ölçülməsində istifadəsi.