AZ / EN / RU
PAM 402 İdarəetmə nəzəriyyəsi 2 (3+2+0) ECTS 6

Diskret idarəetmə sistemlərinin riyazi modelləri; Dayanıqlığın analizi; Dinamik iş rejimlərinin analizi; Diskret idarəetmə sistemlərinin layihələndirmə metodları; Diskret idarəetmə sistemlərinin fəza vəziyyətinin təsviri; Diskret idarəetmə sistemlərinin fəza vəziyyətinin layihələndirməsi; Qeyri-xətti idarəetmə sistemlərinin dayanıqlılığının təsviri; Qeyri-xətti idarəetmə sistemlərinin layihələndirilmə metodları.