AZ / EN / RU
PAM 404 Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlər (2+2+0) ECTS 5

Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerin fundamental anlayışları, əməliyyat təməli və rəqəmli sistemlərin elektrik mühərrikinə tətbiqi; Rəqəmsal məntiqin sxeminin tərtibi və minimizasiya təsviri; Rəqəmsal sistemin izahı; Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerin əməliyyatlarının izahı; Ladder Diagram qrafiki, FBD –funksional bloklar, SFC vəziyyət diaqramları, mətn   (Instruction List) və strukturlaşdırılmış mətn (Structured Text (ST) proqramlaşdırma dili.