AZ / EN / RU
PAM 511 Adaptiv idarəetmə (2+1+0) ECTS 4

 PAM 511  Adaptiv idarəetmə (2+1+0) ECTS 4

Adaptiv idarəetməyə giriş; identifikasiya - əsaslı və identifikasiya olunmayan- əsaslı; fasiləsiz - zaman modelinə uyğun istinad tipli adaptiv idarəetmə; sadə MRAC (Model Əsasında Adaptiv İdarəetmə) Sxemlər; SİSO zavodlar üçün MRC-lər; Normalaşdırılmamış adaptiv qaydalar ilə tənzimlənən birbaşa MRAC; Normalaşdırılmış adaptiv qaydalar ilə tənzimlənən birbaşa MRAC; etibarlı MRAC; qütblərin fasiləsiz qaydada adaptiv yerləşdirilməsi; Diskret-zamanlı sistemlər üçün adaptiv idarəetmə; qeyri-xətti sistemlər üçün adaptiv idarəetmə

 

PAM 511  Proseslərin simulyasiyası (2+1+0) ECTS 4

Proseslərin modelləşdirmə və simulyasiyasına giriş; Kompüter modelləşdirməsi texnologiyaları; Kompüter modelləşdirməsində riyazi modelin qurulması; sistemlərin avtomatlar nəzəriyyəsinə görə təsviri; Funksional modelləşdirmə; Analitik modelləşdirmə; Statistik modelləşdirmə; Proseslərin və sistemlərin kompüter simulyasiyasi; GSE və ASPEN HYSYS proqram təminatları ilə neft və qaz proseslərinin modelləşdirilməsi və simulyasiyasi; Neft və qaz emal proseslərinin proqram təminatı ilə modelləşdirilməsi; Kimyəvi proseslərin modelləşdirilməsi; Rafinizasiya və Kimyəvi Neft məhsulları proseslərinin modelləşdirilməsi üçün istifadə olunan proqram təminatları; En-Vision e-Learning və universal simulyasiya proqramları;