AZ / EN / RU
Tədris proqramı

Kimya mühəndisliyi (Bakalavr dərəcəsi, 5 il)

TƏDRIS PROQRAMI

 

1-Cİ KURS (HAZIRLIQ), 1-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T + P + L)

ECTS kreditləri

ENG 101

İngilis dili 1

0 + 20 + 0

20

COMP 101

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının  mühəndislikdə tətbiqi 1

4 + 0 + 4

8

 

1-Cİ KURS (HAZIRLIQ), 2-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T + P + L)

ECTS kreditləri

ENG 102

İngilis dili 2

0 + 20 + 0

20

COMP 102

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının  mühəndislikdə tətbiqi 2

3 + 0 + 5

8

 

2-Cİ KURS, 1-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T + P + L)

ECTS kreditləri

MATH 211

Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 1

3 + 2 + 0

7.5

PETE 211

Mühəndisliyin əsasları A

3 + 2 + 0

7.5

CHE 201

Kimyanın əsasları

3 + 3 + 0

7.5

CHE 211

Emal sənayeləri A

3 + 2 + 2

7.5

AZL 221

Azərbaycan  dili və nitq mədəniyyəti

1 + 2 + 0

4

 

2-Cİ KURS, 2-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T + P + L)

ECTS kreditləri

MATH 212

Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 2

3 + 2 + 0

7.5

CHE 222

Mühəndisliyin əsasları B

2 + 2 + 0

7.5

CHE 202

Kimyəvi reaktivlik

3 + 3 + 0

7.5

CHE 212

Emal sənayeləri B

3 + 2 + 1.5

7.5

CHE 290

İstehsalat təcrübəsi 1

1 ay

6

 

3-CÜ KURS, 1-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T + P + L)

ECTS kreditləri

MATH 311

Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 3

3 + 2 + 0

7.5

CHE 311

Emal sənayeləri C

3 + 3 + 0

7.5

PETE 311

Emal mühəndisliyi A

3 + 2 + 1

7.5

CHE 301

Kimya mündisləri üçün kimyəvi termodinamika və kimyəvi kinetikaya giriş

2 + 2 + 0

7.5

HIST 321

Azərbaycan tarixi

4 + 3 + 0

8

 

3-CÜ KURS, 2-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T + P + L)

ECTS kreditləri

MATH 312

Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 4

3 + 2 + 0

7.5

PETE 312

Emal mühəndisliyi B

3 + 3 + 0

7.5

PETE 314

Emal mühəndisliyi C

3 + 2 + 1

7.5

CHE 362

Proses layihələndirilməsi A

4 + 0 + 0

7.5

CHE 390

İstehsalat təcrübəsi 2

1 ay

6

 

4-CÜ KURS, 1-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T + P + L)

ECTS kreditləri

CHE 401

Separasiya prosesləri A

2 + 2 + 1

7.5

CHE 411

İşgüzar məlumatlanma, təhlükəsizlik və dayanıqlıq

3 + 0 + 0

7.5

CHE 421

Kimyəvi reaksiyaların mühəndisliyi

2 + 2 + 1

7.5

CHE 431

Kimya mühəndisləri üçün materiallar kimyası

2 + 1 + 0

7.5

EGP 401

Enerji geosiyasəti

0.5 + 0.5 + 0

1

 

4-CÜ KURS, 2-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T + P + L)

ECTS kreditləri

CHE 402

Separasiya prosesləri B

2 + 2 + 1

7.5

CHE 442

Çoxfazalı termodinamika

3 + 1 + 1

7.5

CHE 452

Proses modelləşdirilməsi

2 + 1 + 0

7.5

CHE 462

Proses layihələndirilməsi B

0 + 3 + 0

7.5

CHE 490

İstehsalat təcrübəsi 3

1 ay

6

 

5-Cİ KURS, 1-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T + P + L)

ECTS kreditləri

CHE 501

Qurğu əməliyyatları A

4 + 2 + 0

7.5

CHE 521

Dayanıqlıq, sağlamlıq və təhlükəsizlik

5 + 0 + 0

7.5

CHE 511

Dizayn layihəsi A

0 + 4 + 0

7.5

CHE 531

Tədqiqat layihəsi A

0 + 2 + 0

7.5

MACD 501

Mülki müdafiənin və tibbi yardımın əsasları

1 + 1 + 0

2

 

5-Cİ KURS, 2-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T + P + L)

ECTS kreditləri

CHE 542

Enerji istehsalı və istifadəsi

3 + 1 + 0

7.5

CHE 552

Kimyəvi reaksiya, modelləşdirilmə və nəzarətetmə

1 + 1 + 0

7.5

CHE 512

Dizayn layihəsi B

0 + 4 + 0

7.5

CHE 562

Neftin və qazın emalı

4 + 1 + 0

7.5