AZ / EN / RU
Tezislərinin tərtib edilməsi qaydaları

Tələbələrin nəzərinə!

            BANM-də 2017-ci ilin  may ayının birinci yarısında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş 5-ci tələbə elmi-texniki konfransı keçiriləcək.

Konfransda iştirak etmək istəyən tələbələr aşağıdakı qaydalara uyğun olaraq tezisləri hazırlayıb elmi rəhbərlərinə təqdim etməlidirlər.

Məruzələrin tezislərinin tərtib edilməsi

Qaydaları

Məruzələrin tezisləri A5 formatda aşağıdakı nümunəyə uyğun təqdim olunmalıdır. Məruzənin adı (qalın şifrlə 12 pt), tezislərinin mətni MS-Word redaktorunda Arial şifti ilə (12 pt), sətirarası interval 1,5 olmaqla yazılmalıdır, məsafə hər tərəfdən 2 sm olmalıdır. Tezislərin mətni 4 səhifədən çox, mətnə daxil edilən   

 şəkillərin sayı isə 2-dən artıq olmamalıdır.

Nümunə