AZ / EN / RU
MBA Fənnləri

BİRİNCİ İL, PAYIZ SEMESTRİ (fənlər haqqında daha ətraflı)

Tələb edilən KURİKULUM

 • İdarəetmə və təşkilati davranış
 • Maliyyənin idarə olunması
 • Biznes və iqtisadiyyat üçün statistika
 • Marketinq konsepsiyaları
 • Menecerlər üçün mühasibat  

BİRİNCİ İL, YAZ SEMESTRİ  (fənlər haqqında daha ətraflı)

Tələb edilən KURİKULUM

 • İstehsalın və əməliyyatların idarə olunması
 • Tədqiqat metodologiyası
 • Strateji idarəetmə: nəzəriyyə və praktika
 • İnsan Resurslarının İdarə olunması
 • İdarəetmənin iqtisadiyyatı

İKİNCİ İL, PAYIZ SEMESTRİ (fənlər haqqında daha ətraflı)

Tələb edilən KURİKULUM

 • İnformasiya Texnologiyalarının idarə olunması
 • Kapital qoyuluşu və Maliyyə strategiyaları
 • Bazarın öyrənilməsi və beynəlxalq biznes
 • Strateji dəyərlərin idarə olunması
 • Seçmə fənn

İKİNCİ İL, YAZ SEMESTRİ (fənlər haqqında daha ətraflı)

Tələb edilən KURİKULUM barədə ətraflı (1-Cİ SEÇİM)

 • Magistr dissertasiyası
 • Seçmə fənn

Tələb edilən KURİKULUM barədə ətraflı (2-Cİ SEÇİM)

 • Strateji idarəetmə və biznes siyasəti
 • Beynəlxalq idarəetmə
 • Risklərin idarəolunması və sığortalama