AZ / EN / RU
MBA Müəllimlərimizi tanıyaq

 

Mətin Kərimli

İdarəetmə və təşkilati davranış

Nicat Qarayev

Tədqiqat metodologiyası

Cəlal Qaytaranov

Biznes və iqtisadiyyat üçün statistika

Niccolò Heilpern

Maliyyənin idarə olunması

Əmir Əmirli

Menecerlər üçün mühasibat

Natəvan Məmmədova

İnsan Resurslarının İdarə olunması

Elşən Qurbanov

Strateji idarəetmə: nəzəriyyə və praktika

Kamal Dadaşov

İdarəetmənin iqtisadiyyatı

Emin  İlyas

İstehsalın və əməliyyatların idarə olunması