AZ / EN / RU
Proseslərin Avtomatlaşdırılması üzrə laboratoriya

Kafedrada laboratoriya işlərini aparmaq üçün Almaniyada istehsal olunan aşağıdakı avadanlıqlardan istifadə olunur:

EasyPIC v7 MikroE şirkətinin yeddinci nəsil PIC mikrokontrollerləri üçün proqramlaşdırma lövhəsi olub son 10 il ərzində toplanmış təcrübəni, funksionallığı və keyfiyyəti özündə əks etdirir. 380-ə yaxın PİC mikrokontrolleri ilə işləmək imkanı olan bu qurğu Bakı Ali Neft Məktəbində "Mikroprosessor texnikası" fənninin tədrisi zamanı laboratoriya işlərində istifadə olunur.

SIMATIC S7-300: modul tipli universal kontroller olub istehsal sənayesində innovativ sistem həlli kimi geniş istifadə olunur. Bu qurğu məzkəzləşdirilmiş və paylanmış idarəetmə sistemləri üçün ideal həlldir. SIMATIC S7-300 qurğusu Bakı Ali Neft Məktəbində keçirilən "Proqramlaşdırılan Məntiqi Kontrollerlər" kursu üçün praktiki dərslərdə vəsait kimi istifadə olunur.

COM3LAB avtomatlaşdırma və şin texnologiyası qurğusu PLC və PROFİBUS şəbəkəsində istifadə olunan sensor və aktorlar haqqında əsaslı biliklərə yiyələnmək üçün istifadə olunur. Çoxlu sayda praktiki misal, izah və məsələləri özündə əks elətdirən COM3LAB qurğusu da Bakı Ali Neft Məktəbində bir neçə kursda praktiki vasitə kimi istifadə olunur.

 

Proqramlaşdırıla bilən Məntiqi Kontrollerlər (PLC, ing.)

Proqramlaşdırıla bilən Məntiqi Kontrollerlər istehsalat proseslərinin idarə olunması üçün istifadə olunan rəqəmsal komputerlərdir. Bu tipli kontrollerlər əsasən robotik qurğuların və ya yüksək etibarlılığın idarə olunmasında, analiz edilməsində və həyata keçirilməsində önəmli rol oynayır. Məhz, bu səbəblərdən dolayı Proqramlaşdırıla bilən Məntiqi Kontrollerlər bizim tədris planımızda öz yerini tapmışdır.

 

Proqramlaşdırılması:

Proqramlaşdırıla bilən Məntiqi Kontrollerləri proqramlaşdırmaq üçün rele tipli proqramlama metodlarından istifadə olunur.

Funksionallıqları:

PLC-lərin funksionallıqları bir çox sahələri əhatə edir. Bunlara misal olaraq, ardıcıl relelərdən ibarət sxemləri, hərəkətin və prosesin idarə edilməsini, paylanmış idarəetmə sistemlərini göstərmək olar.

Mərkəzi Prosessor

 

Sadə və mürəkkəb funksionallıqlar:

Proqramlaşdırıla bilən Məntiqi Kontrollerlərin ən əsas funksiyası sahə komponentlərindən gələn giriş siqnallarını qəbul edə bilməsidir. PLC-nin əsas komponentləri isə giriş və çıxış modulları, mərkəzi prosessor və proqramlaşdırma qurğusudur.  

 

 

Zamanlayıcılar və Sayğaclar:

Zamanlayıcının əsas məqsədi çıxış siqnalı xüsusi bir zaman ərzində saxlamaqdır. Sayğaclar adından məlum olduğu kimi çıxış və ya giriş siqnalları saymaq üçün istifadə olunur. Sayğacların, adətən, iki növündən daha geniş istifadə olunur. Bunlara  aşağı sayıcı sayğaclar və yuxarı sayıcı sayğaclar aiddir.

 

 

 

SİEMENS PLC S7-300 Təlim Paneli