AZ / EN / RU
Tədris proqramı

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi (Bakalavr dərəcəs, 5 il)

Tədris proqramı

(T+P+L) = (Mühazirə + Məşğələ + Laboratoriya)

1-Cİ KURS (HAZIRLIQ), 1-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

ENG 101

İngilis dili 1

0 + 20 + 0

 

20

 

COMP 101

 

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının  mühəndislikdə tətbiqi 1

4 + 0 + 4

 

8

 

1-Cİ KURS (HAZIRLIQ), 2-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

ENG 102

İngilis dili 2

0 + 20 + 0

20

COMP 102

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının  mühəndislikdə tətbiqi 2

3 + 0 + 5

8

 

2-Cİ KURS, 3-CÜ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

İPF-B01.1

Riyaziyyat – 1

3 + 2 + 0

6

İPF-B02.1

Fizika – 1

2 + 1 + 2

6

İPF-B03.1

Proqramlaşdırma və kompüterlərin tətbiqi – 1

2 + 0 + 3

6

HFS-B01

Azərbaycan  dili və nitq mədəniyyəti

1 + 2 + 0

4

HFS-B02

Azərbaycan  tarixi

3 + 3 + 0

8

 

 

2-Cİ KURS, 4-CÜ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

İPF-B01.2

Riyaziyyat – 2

3 + 2 + 0

6

İPF-B02.2

Fizika – 2

2 + 1 + 2

6

İPF-B03.2

Proqramlaşdırma və kompüterlərin tətbiqi – 2

2 + 0 + 3

6

İPF-B04

Proseslərin avtomatlaşdırılmasına giriş

3 + 0 + 1

5

İPF-B05

Mühəndislikdə ədədi üsullar

2 + 0 + 2

5

İPF-B06

Təhlükəsizlik və sağlamlıq

1 + 0 + 1

2

 

 

3-CÜ KURS, 5-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

İPF-B01.3

Riyaziyyat – 3

3 + 2 + 0

6

İPF-B07.1

Elektrik texnikasi – 1

2 + 1 + 2

6

İPF-B08

Elektrik ölçmələri

3 + 0 + 1

5

İPF-B09

Neft-qaz və neft-kimya texnologiyaları

3 + 1 + 0

5

İPF-B10

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

2 + 0 + 1

4

İPF-B11

Elektrik materialları və qurğular

2 + 0 + 1

4

 

3-CÜ KURS, 6-CI SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

İPF-B07.2

Elektrik texnikası – 2

3 + 1 + 1

6

İPF-B12

Siqnallar və sistemlər

2 + 0 + 1

4

İPF-B13

Mühəndis mexanikası

2 + 0 + 1

4

İPF-B14

Rəqəmli elektronika

3 + 0 + 2

6

İPF-B15

Analoq elektronika

3 + 0 + 2

6

İPF-B16

Elektromexaniki qurğular

2 + 0 + 1

4

 

4-CÜ KURS, 7-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

HFS-B03

Iqtisadiyyat

2 + 1 + 0

4

İPF-B17.1

İdarəetmə nəzəriyyəsi – 1

3 + 0 + 2

6

İPF-B18

Mikroprosessorlar

2 + 0 + 2

5

İPF-B19

Qeyri-elektrik kəmiyyətlərin ölçülməsi

2 + 0 + 2

5

İPF-B20

Kompüterlərin texniki sənədləşdirmədə tətbiqi

2 + 2 + 0

5

İPFS-B01

Seçmə fənn

3 + 0 + 1

5

 

4-CÜ KURS, 8-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

İPF-B17.2

İdarəetmə nəzəriyyəsi – 2

3 + 0 + 2

6

İPF-B21

Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlər

2 + 0 + 2

5

İPF-B22

Sistem identifikasiyası

3 + 0 + 2

6

İPFS-B02

Seçmə fənn

3 + 0 + 1

5

İPFS-B06.1

Proseslərin idarə olunması

4 + 0 + 2

8

 

5-Cİ KURS, 9-CU SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

İPF-B23

Müəssisələrin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri (SAP)

2 + 2 + 0

5

İPF-B24

Rəqəmli siqnalların və verilənlərin emalı

2 + 0 + 2

5

İPF-B25

Sənaye kompüter şəbəkələri

2 + 0 + 1

4

İPFS-B03

Seçmə fənn

2 + 0 + 1

4

İPFS-B05.1

Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması

3 + 0 + 2

6

İPF-B28

Supervayzerli idarəetmə və verilənlərin toplanması

3 + 0 + 2

6

 

 

5-Cİ KURS, 10-CU SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

MACD-501

Mülki müdafiədə tibbi yardımın əsasları

0 + 1 + 0

1

 

Fakültənin adı və kodu (ixtisaslaşma):       

060628 – Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

(Texniki sistemlərdə idarəetmə və informatika) (Magistratura dərəcəsi)

TƏDRİS PROQRAMI

(T+P+L) = (Mühazirə + Məşğələ + Laboratoriya)

1-ci KURS, 1-ci SEMESTER

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları (T+P+L)

ECTS kreditləri

MATH 611

Riyaziyyat (yüksək səviyyə)

3 + 2 + 0

6

PAE 601

Müasir idarəetmə sistemləri

3 + 2 + 0

6

PAE 611

Optimal idarəetmə (yüksək səviyyə)

3 + 3 + 0

8

PAE 621

Kimya mühəndisliyinin əsasları

2 + 1 + 1

5

PAE 641

Alətlər və ölçmələr

2 + 2 + 0

5

 

1-ci KURS, 2-ci SEMESTER

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları (T+P+L)

ECTS kreditləri

PDG 602

Ali məktəb pedaqogikası

2 + 1 + 0

4

PAE 652

Maşınla öyrətmə

3 + 2 + 0

6

PAE 662

Robast idarəetmə

3 + 2 + 0

6

PAE 672

Proseslərin dinamikası və idarəetmə

3 + 2 + 1

8

 

Seçmə fənn

3 + 2 + 0

6

 

2-ci KURS, 3-cü SEMESTER

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları (T+P+L)

ECTS kreditləri

PSY 701

Psixologiya

1 + 1 + 0

2

PAE 741

Elmi-tədqiqatın metodologiyası

2 + 1 + 0

4

PAE 711

Əşyaların interneti

3 + 2 + 0

6

PAE 721

Robototexnika və avtonom sistemlər

3 + 0 + 2

6

 

Seçmə fənn

3 + 2 + 0

6

PAE 731

İstehsalat layihəsi

3 + 0 + 0

6

 

2-ci KURS, 4-cü SEMESTER

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları (T+P+L)

ECTS kreditləri

PAE 790

Elmi-pedaqoji təcrübə

 

6

PAE 780

Elmi-tədqiqat təcrübəsi

 

6

PAE 799

Magistrlik dissertasiyasının hazırlanması və müdafiəsi

 

18