AZ / EN / RU
İKİNCİ İL, YAZ SEMESTRİ

Kapital Qoyuluşu və Maliyyə Strategiyaları

 • Bu kurs portfolio menecer nəzərindən capital qoyuluşu qərarlarının verilməsini əhatə edir. Buraya daxil olan mövzulara, professional investisiya portfoliosunun fəaliyyətinin qurulması, davamlılığı və qiymətləndirilməsi aiddir. 
 • Bu fənn MBA tələbələri üçün xüsusilə hazırlanmışdır ki, onlar səhm və sabit gəlir portfoliosunun qurulması və idarəedilməsi, aktivlərin bölünməsi, aktivlərin professional idarəedilməsi və alternativ inverstisiyalar haqqında geniş biliklər əldə etsinlər.

Beynəlxalq idarəetmə

 • Bu fənn beynəlxalq mühitdə yaranan biznes çətinlikləri ilə tələbələri tanış edir.
 • Əsas məqsəd tələbələri beynəlxalq biznes maraqları olan təşkilatlarda fəaliyyət göstərən yerli menecerləri nəzərə almaq barədə xəbərdarlıq etməkdir.  

Risklərin İdarəedilməsi və Sığortalama

 • Bu fənn tələbələri risklərin idarəedilməsi və sığorta sahəsində zəngin biliklərlə təmin etmək üçün hazırlanmışdır. Burada bütün növ risklər müzakirə olunacaqdır: əmlak riski, öhdəlik riskləri, şəxsi risklər, maliyyə riskləri kimi spekulyativ risklər.
 • Eyni zamanda risklərin idarəedilməsinin müxtəlif anlayışları əhatə ediləcəkdir ki, buraya risklərə nəzarət, sığorta siyasəti və risklərin maliyyələşməsi, maliyyə planlaşdırılması, social təminat, əməliyyatların sığortalanması, yenidən sığortalama, innovativ kapital bazarının  maliyyələşməsi planları aiddir.   Əsas diqqət şəxsi risklərin idarəedilməsi və sığorta sahələrinə verilmişdir, məsələn, avtomobil sığortası, evin sığortası, həyat sığortası, tibbi sığorta və s.

SEÇMƏ FƏNNLƏR

 • Mühasibat informasiya sistemi
 • E-kommersiya
 • Beynəlxalq biznes qanunu
 • Layihələrin idarə olunması
 • Beynəlxalq maliyyə idarə olunması
 • Beynəlxalq əlaqələr
 • Biznes münasibəti