AZ / EN / RU
İnformasiya Təhlükəsizliyi
İnformasiya Təhlükəsizliyi

050615 – informasiya təhlükəsizliyi (Bakalavr dərəcəsi, 5 il)

Tədris proqramı

(T+P+L) = (Mühazirə + Məşğələ + Laboratoriya)

1-Cİ KURS (HAZIRLIQ), 1-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

ENG 101

İngilis dili 1

0 + 20 + 0

20

COMP 101

İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi-1

4 + 0 + 4

8

 

1-Cİ KURS (HAZIRLIQ), 2-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

ENG 102

İngilis dili 2

0 + 20 + 0

20

COMP 102

İKT-nin mühəndislikdə tətbiqi -2

3 + 0 + 5

8

 

2-Cİ KURS, 3-CÜ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

MATH 205

Riyaziyyat

3 + 2 + 0

6

IS 201

İnformasiya və təhlükəsizliyin əsasları

2 + 1 + 1

5

IS 205

C dilində proqramlaşdırma

2 + 0 + 2

5

IS 211

Linux əməliyyat sistemi

2 + 0 + 2

5

IS 215

Şəbəkələrin əsasları

2 + 0 + 3

6

AZL 211

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

1 + 2 + 0

4

 

2-Cİ KURS, 4-CÜ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

MATH 208

Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika

3 + 2 + 0

6

HIST 202

Azərbaycan tarixi

3 +2 + 0

6

IS 218

Obyektyönlü proqramlaşdırma

3 + 0 + 2

6

 IS 232

Kriptoqrafiyaya giriş

2 + 0 + 2

5

IS 236

Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

2 + 0 + 3

6

 

3-CÜ KURS, 5-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

MATH 305

Diskret riyaziyyatın əsasları

3 + 2 + 0

6

IS 301

Veb və Mobil proqramlaşdırma

2 + 0 + 2

5

IS 305

Sistem analizi və dizayn

2 + 0 + 2

5

ESH 202

Təhlükəsizlik və sağlamlıq

1 + 1 + 0

2

IS 313

Verilənlər bazasının idarə edilməsi sistemi

2 + 0 + 3

6

IS 317

Süni intellekt və Maşınla öyrətmənin əsasları

3 + 0 + 2

6

 

3-CÜ KURS, 6-CI SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

IS 308

Keyfiyyətin təminatının menecmenti (Test Menecment)

2 + 0 + 2

5

IS 322

Proqram təminatının mühəndisliyi

2 + 0 + 2

5

IS 326

Bulud texnologiyası və Blokçeyn 

2 + 0 + 2

5

IS 342

Şəbəkələrin təhlükəsizliyi və proqramlaşdırılması

2 + 0 + 2

5

IS 348

Kibertəhlükəsizlik üçün verilənlərin əldə edilməsi və Verilənlər elmi

2 + 0 + 2

5

IS 334

Veb və Mobil təhlükəsizlik

2 + 0 + 2

5

 

4-CÜ KURS, 7-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

 IS 401

Xakerlıq etikası və Müdafiə

2 + 0 + 2

5

IS 405

Əşyaların internetinin əsasları

2 + 0 + 2

5

IS 411

IT təhlükəsizliyin menecmenti

2 + 2 + 0

5

IS 415

Forenzika Elmi

3 + 0 + 2

6

IS 431

Korporativ Tədbiq proqramlarının menecmenti

1 + 1 + 0

2

 

Seçmə fənn 1

3 + 0 + 2

6

 

4-CÜ KURS, 8-Cİ SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

IS 406

Əşyaların internetinin təhlükəsizliyi

2 + 0 + 2

5

IS 424

Verilənlər bazasının administrasiyası və Təhlükəsizliyi

2 + 0 + 2

5

IS 434

Hücum vasitəli və metodlar

3 + 0 + 2

6

IS 422

Çoxagentli sistemlərin təhlükəsizliyi

2 + 0 + 1

4

IS 426

Boşluqların dəyərləndirilməsi və nüfuzetmə testi

3 + 0 + 2

6

 

Seçmə fənn 2

2 + 0 + 2

5

 

5-Cİ KURS, 9-CU SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

IS 501

İnformasiya təhlükəsizliyində risklərin idarə olunması

2 + 2 + 0

5

IS 505

İnformasiya təhlükəsizliyində  hüquqi problemlər

2 + 2 + 0

5

IS 511

Kibermüharibə və Kibersülh

2 + 2 + 0

5

ECON 401

İqtisadiyyat

2 + 1 + 0

4

IS 513

Kriptosistemlərdə hücumlar

3 + 2 + 0

6

 

Seçmə fənn 3

2 + 0 + 2

5

 

5-Cİ KURS, 10-CU SEMESTR

Fənnin kodu

Fənnin adı

Dərs saatları

(T+P+L)

ECTS krediti

MACD 501

Mükli müdafiədə tibbi yardımım əsasları

 

3

 

Təcrübə proqramı (14 həftə)

 

21

 

Buraxılış işi  (Layihə)

 

10