AZ / EN / RU
Fənlərin Mündəricatı

Maqistr proqramı 90 AKTS kreditinin müvaffəqiyətlə əldə edilməsini tələb edir.  Proqramın tərkibinə daxildir: (i) unikal biznes və maliyyə kursları, (ii) ixtisas-yönümlü həftəlik kurslar və (iii) Yekun layihə. Kreditlərin bölgüsü: 9 əsas fənlər (36 AKTS), 5 seçmə fənn (20 AKTS), 4 ixtisas həftəsi (16 AKTS) və Yekun  layihə (18 AKTS).

#

KOD

Fənnin Adı

Kredit

Kurs

1

MAS001

Design Thinking

4

Əsas

2

MAS002

Accounting & Tax

4

Əsas

3

MAS003

Project Management

4

Əsas

4

MAS005

International Business Operations & Logistics

4

Əsas

5

MAS006

Lean Thinking

4

Əsas

6

MAS008

Strategic Digital Marketing

4

Əsas

7

MAS009

Law, Policy & Security in the Digital Marketing

4

Əsas

8

MAS010

Financial Management

4

Əsas

9

MAS11

Entrepreneurship / Intrapreneurship

4

Əsas

10

OG001

The Oil & Gas Market

4

İxtisas

11

OG002

New Competition in the Energy Market

4

İxtisas

12

OG003

Oil & Gas Trading Models

4

İxtisas

13

OG004

Managing Risks & Regulations in the Oil & Gas Sector

4

İxtisas

14

MAS004

The Connected Leader

4

Seçmə

15

MAS007

Business Intelligence & Data Mining

4

Seçmə

16

MAS12

Change & Innovation Management

4

Seçmə

17

MAS13

Blockchain, Cryptocurrencies & Fintech

4

Seçmə

18

MAS14

Inbound Marketing & Sales

4

Seçmə

 

THE600

Master Thesis

18

 

 

  • Hər bir əsas fənnin 18 saat  ərzində müəllim ilə üz-üzə dərs saatı nəzərdə tutulub və hər biri 4 AKTS-ə bərabərdir.
  • Bütün əsas və seçmə fənlər ümumilikdə 3 həftə ərzində modullar şəklində keçiriləcəkdir.
  • Bütün tələbələr 18 AKTS-ə bərabər Magistr Dissertasiyası yazmalıdırlar.