AZ / EN / RU
"Neft-qaz texnologiyası" ixtisaslaşması üzrə magistratura proqramı

Ümumi məlumat

Neft və qaz sənayesi məhsullarının optimizasiyası ilə maraqlananlar “Neft-qaz texnologiyaları” proqramında təhsillərini davam etdirə bilərlər.

Proqrama kimlər müraciət edə bilər

Proqrama qoşulmaq istəyən tələbələr üçün əsas tələb Kimya mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr diplomudur. Proqramı bitirən məzunlar neft-qaz sənayesinin perspektivlərini kimya mühəndisliyinin geniş bazası ilə birləşdirərək enerji şirkətləri üçün neft və qaz ehtiyatlarını böyük ustalıqla istifadə edən dəyərli mütəxəssislər kimi yetişmiş olacaqlar.

 

NQT – Tədris Proqramı

No.

Kod

Fənnin adı

Kreditlərin sayı

1

CHE 601

Emal mühəndisliyi

7.5

2

CHE 621

Nəqletmə və saxlama

7.5

3

CHE 611

Termodinamika

7.5

4

PETE 631

Lay mühəndisliyi

7.5

5

CHE 613

Kimya mühəəndisliyində tədqiqat metodları

3

6

CHE 672

Tənqidi analiz və tədqiqat metodları

7.5

7

CHE 642

Neft və qazın emalı

7.5

8

CHE 652

Hasilat texnologiyası

7.5

9

CHE 662

Neft və qazın iqtisadiyyatı

7.5

10

CHE 682

Yatağın işlənməsi layihəsi

15

11

CHE 690

Tədqiqat təcrübəsi

6

12

PDG 602

Pedaqogika

3

13

PDG 790

Pedaqoji təcrübə

6

14

PSY 702

Psixologiya

2

15

CHE 799

Magistr dissertasiyası

15