AZ / EN / RU
Dəvətli Professor Ganço Vaçkov
Dəvətli Professor Ganço Vaçkov
 • Departament: Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi kafedrası
 • Vəzifə: Professor
 • E-poçt:
 • Telefon: (+99412)521-33-62

Təhsil:

 • 1970 – Texniki Universitet Sofiya Bolqarıstan. “Avtomatika və Telemexanika” fakültəsi - Elektrik mühəndisliyi üzrə təhsil almışam
 • 1971 –Kompüter sistemlərinin tətbiqetmələri və proqramlaşdırılması, Texniki Universitet Otto von Guericke  Magdeburg, Almaniya - iki ay davam edən təlim kursu keçmişəm.
 • 1972 –Kimya texnologiyalarında Kompüter tətbiqetmələri və kibernetika,  D. İ. Mendeleyev adına Kimya Texnologiyalar İnstitutu , Moskva, Rusiya - dörd ay davam edən təlim kursu keçmişəm.
 • 1978 - Kimya texnologiyaları və Metallurgiya Universitetində Ph.D. müdafiəsi, Tezisimin mövzusu : “Mürəkkəb sənaye sistemlərinin dinamik rejimi, davamlı dövlət nəzarəti və analizi”.
 • 1979-1981 Doktorluqdan sonrakı tətqiqat - Mühəndislik fakültəsi, Kyuşu Universiteti , Fukuoka, Yaponiya, Tədqiqat mövzusu: “Kimya zavodlarında Qraflar nəzəriyyəsinin və digər metodların kimya zavodlarında nasazlıqların diaqnozu üçün tətbiqi”
 • 1991-1992 Kimya sistemləri mühəndisliyi, Kyuşu Universiteti , Fukuoka, Yaponiya. Tədqiqat mövzusu: “Kimya və digər mürəkkəb sənaye sistemlərində nasazlıqlarsız əməliyyatlar üçün soft-computing metodları və alqoritmləri”.

 

Əmək fəaliyyəti:

 • 1970-1996 Sənayenin avtomatlaşdırılması depatamenti, Kimya Texnologiya və Metallurgiya Universiteti , Professorun assistenti, müəllim, baş müəllim, dosent (1988-1996) olaraq işləmişəm

1996-1998 Kimya sistemləri departamenti, Kitami Texnologiya İnstitutu, Kitami, Yaponiya dosent olaraq işləmişəm.

 • 1998-2002, Mikro system mühəndisliyi departamenti, Mühəndislik fakültəsi, Noqaya Universiteti, Noqaya, Yaponiya - professor olaraq işləmişəm.
 • 2002-2011 İnformasiya sistemləri mühəndisliyi, Mühəndislik fakültəsi, Kagawa Universiteti, Takamatsu, Yaponiya - qonaq professor olaraq işləmişəm.
 • 2011-2012 baş tədqiqatçı, İnformasiya elmləri və mühəndislik məktəbi, Yamaguçi Universiteti, Yamaguçi, Yaponiya.
 • 2012-2013 Professor, texnologiya və ətraf mühit, Cənubi Sakit Okean Universiteti, Fici adaları
 • 2014-2015 Qonaq Professor, Fizika və mühəndislik məktəbi, Suva Fici adaları

 

Tədqiqat mövzuları:

 • Mürəkkəb sənaye sistemlərinin idarəedilməsi, identifikasiyası və effektivliyinin analizi üçün intellektual metodlar və alqoritmlər
 • Fuzzi və neyro şəbəkələrin modeli üçün  alqoritmlərin öyrənilməsi
 • Klasterinq və oxşarlıq analizi əsasında sənaye sistemlərinin nasazlıqlarının diaqnozu
 • Multi-agent optimizasiya alqoritmləri
 • Sistemlərin effektivliyinin qiymətləndirilməsində verilənlərin intellektual analizi və informasiyanın sıxılmasının tətbiqi
 • Fotoelektrik sistemlərində fazzi modelləşdirmə, fazzi idarəetmə və qərarların qəbul edilməsinin tətbiqi

 

Nəşrlər:

 • 40-dan çox jurnalda məqalə, 5 hissədən ibarət elmi kitablar, 115 beynəlxalq və 30 yerli konfransda məqalə, 7 patent.

Əsas nəşrlərin siyahısı

 1. Gancho Vachkov, Stefan Byttner, Magnus Svensson, “Battery Aging Detection Based on Sequential Clustering and Similarity Analysis”, IEEE CD-ROM Proceedings of the 2012 IEEE 6th International Conference “Intelligent Systems IS-12”, Sep. 6-8, 2012, Sofia, Bulgaria, pp. 42-47 (best paper award).

http://dspace.bhos.edu.az/xmlui/handle/123456789/1391

 1. Gancho Vachkov, Stefan Byttner and Magnus Svensson, “Detection of Deviation in Performance of Battery Cells by Data Compression and Similarity Analysis”, International Journal of Intelligent Systems IJIS, Vol. 27, 2014, Willey Periodicals, Inc., pp. 207-222. 

http://dspace.bhos.edu.az/xmlui/handle/123456789/1392

 1. Nikolinka Christiva and Gancho Vachkov, “Estimation of the Insulation Deterioration of Metallurgical Ladle by Use of RBFNN Models”, Proceedings of the 2012 UKSim-AMSS 6th European Modelling Symposium EMS2012, Nov. 14-16, 2012, Malta, pp. 25-30.

http://dspace.bhos.edu.az/xmlui/handle/123456789/1386

 1. Gancho Vachkov, “Human-Guided Fuzzy Decision for Image Similarity Analysis and Classification Based on Information Compression”, International Journal of Intelligent Systems (IJIS), Wiley Periodicals, Inc., Vol. 26, Issue 3, March, 2011, pp. 246-261.

http://dspace.bhos.edu.az/xmlui/handle/123456789/1396

         5Magnus Svensson, Stefan Byttner and Gancho Vachkov, “Incremental Classification of Process Data for Anomaly Detection Based on Similarity Analysis”, IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, SSCI 2011 (EAIS 2011, IEEE Workshop on Evolving and Adaptive Intelligent Systems), Paris, April 11-15, 2011, CD-ROM

Proceedings, pp. 108-115

http://dspace.bhos.edu.az/xmlui/handle/123456789/1388

 1. G. Vachkov, V. Stoyanov and N. Christova, “Incremental RBF Network Models for Nonlinear approximation and Classification”, paper F-15431 in the USB-Proceedings of the FUZZ-IEEE 2015, Int. Conference on Fuzzy Systems, Istanbul, Turkey, 2-5 August, 2015.

http://dspace.bhos.edu.az/xmlui/handle/123456789/1398

 1. Gancho Vachkov, Eiji Uchino and Satoshi Nakao, “Moving Window-Based Similarity Analysis and Its Application to Tissue Characterization of Coronary Arteries”, Int. MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2012, IMECS 2012, Hong Kong, March 14-16, 2012, CD-ROM Proceedings, Vol. 1, pp. 105-110.

http://dspace.bhos.edu.az/xmlui/handle/123456789/1395

 1. Gancho Vachkov, Nikolinka Christova and Magdalena Valova, “Multi-Dimensional Fuzzy Modeling with Incomplete Fuzzy Rule Base and Radial Basis Activation Functions”, Proc. of the IEEE Conference Intelligent systems 2014,  September 2014, Warsaw, Poland, in  Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing Switzerland 2015, pp. 715-725.

http://dspace.bhos.edu.az/xmlui/handle/123456789/1394

 1. Gancho Vachkov, “Online Detection of Deviation in Performance of Multichannel Dynamical Processes”, CD-ROM Proceedings of the 2013 International Conference on Mechatronics and Automation, IEEE ICMA 2013, Takamatsu, Japan, 4-7 August, 2013, pp.  1681-1686. 

http://dspace.bhos.edu.az/xmlui/handle/123456789/1390

 1. Gancho Vachkov, Nikolinka Christova and Magdalena Valova, “Optimization Strategies for Tuning  the Parameters of Radial Basis Functions Network Models”, Proc. of SIMULTECH 2014 – 4th Int. Conference on Simulation and Modeling MethodologiesTechnologies and Applications,  28-30 August, 2014, Vienna, Austria, pp. 443-450.

http://dspace.bhos.edu.az/xmlui/handle/123456789/1393

 1. Nikolinka Christova and Gancho Vachkov, “Performance Evaluation of Two Radial Basis Function Neural Network Models”, Proc. Of the 18th Int. Conference on Circuits, Systems, Communications & Computers (CSCC 2014), Santorini Island, Greece, July 17-21, 2014, pp. 419-423.

http://dspace.bhos.edu.az/xmlui/handle/123456789/1387

 1. Gancho Vachkov and Eiji Uchino, “Similarity Analysis Based on the Weighted Moving Window for Tissue Characterization of Plaque in Coronary Arteries”, published in Intelligent Decision Technologies, Vol. 1, SIST 15, 2012, Springer Verlag, pp. 297-307  http://dspace.bhos.edu.az/xmlui/handle/123456789/1397
 2. Gancho Vachkov, “Temporal and Spatial Evolving Knowledge Base System with Sequential Clustering”, CD-ROM Proc. of the 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence, WCCI 2010 (FUZZ-IEEE 2010), July 18-23, 2010, Barcelona, Spain, pp. 3010-3017.

http://dspace.bhos.edu.az/xmlui/handle/123456789/1389