AZ / EN / RU
İstehsalat Təlimi Ustası, Cəbiyeva Ülviyyə
İstehsalat Təlimi Ustası, Cəbiyeva Ülviyyə
 • Departament: Neft-qaz mühəndisliyi kafedrası
 • Vəzifə: İstehsalat Təlimi Ustası
 • E-poçt:
 • Telefon: 521-00-00 (33255)

Təhsil:

 • 2001-2005 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Kimya texnologiya fakultəsi, “Kimyaçı mühəndis, texnoloq” ixtisası, fərqlənmə diplomu, bakalavr
 • 2006-2008 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası ixtisası, fərqlənmə diplomu, magistr
 • 2008-2011 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının «Polimerlər, qətranlar və oliqomerlərin texnologiyası» ixtisası, aspirantura,
 • 23.02.2016  PhD, elmi dərəcə kimya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Əmək fəaliyyəti :

 • 01.09.2005  Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, laborant
 • 2005-2011 Kimya sənayesi firması, “Dübəndi” şirkəti, “Jotun” və “Bizon” boyaları, kimya mühəndisi
 • 2011-2014 “Biləv İnşaat” şirkəti, marketoloq və ofis meneceri
 • 2014-2015 Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutu, elmi işçi
 • 04.02.2019 Bakı Ali Neft Məktəbi, istehsalat təlimi ustası

 

 

Sertifikatlar:

 • 07.12.2004 Azərbaycan Neft Dövlət Akademiyası,Tələbələrin “Milli Dirçəliş  günü”nə həsr olunmuş 53-cü elmi texniki konfransı, kimya texnologiya fakütəsinin IV kurs, II dərəcəli diplom
 • 21.12.2009 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIV Respublika elmi konfransı

Elmi fəaliyyəti:

 • Dissertasiya işinin mövzusu üzrə 19 elmi əsər, o cümlədən 12 məqalə (3 xaricdə), 7 tezis (4 xaricdə) dərc edilmişdir.