AZ / EN / RU
Dosent Allahverdiyeva Nailə
Dosent Allahverdiyeva Nailə
 • Departament: Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi kafedrası
 • Vəzifə: Müdir
 • E-poçt:
 • Telefon: 012 5210000 (332-31)

Təhsil:

 • 1983-1988 Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun "İstehsalat Proseslərinin Avtomatlaşdırılması" fakültəsi, "Tətbiqi Riyaziyyat" kafedrası, ixtisas "Mühəndis-riyaziyyatçı" (fərqlənmə diplomu);
 • 1991-1995 Azərbaycan Dövlət Neft akademiyası, "Avtomatika, telemexanika və elektronika" kafedrasında əyani aspirantura;
 • 2012-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun doktorantı.

 

Əmək fəaliyyəti:

 • 1988-1990 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Kibernetika İnstitutu, mühəndis-proqramçı;
 • 1991-1995 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, "Avtomatika, telemexanika və elektronika" kafedrası, əyani aspirant;
 • 1996-1998 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, "Avtomatikanın lokal sistemləri" elmi-tədqiqat laboratoriyası, elmi işçi;
 • 1998 - "Fasiləsiz siqnalların çevrilməsi və emalı qurğularının dəqiqliyinin artırılması üçün rəqəmli təshihedici süzgəclərin analizi və sintezi" namizədlik dissertasiyasının müdafiəsi, texnika elmləri namizədi;
 • 1998-2000 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, "Avtomatika, telemexanika və elektronika" kafedrası, assistent;
 • 2000-2012 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, "Avtomatika, telemexanika və elektronika" kafedrası, dosent;
 • 2003-2007 Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, N02.161 Dissertasiya Şurasının Elmi katibi;
 • 2003 - "Avtomatika, telemexanika və elektronika" kafedrası üzrə dosent elmi adı;
 • 2012 - "Bakı Ali Neft Məktəbi, "Kompüter və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları" kafedrası, dosent.
 • 22.04.2019 Bakı Ali Neft Məktəbi, Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi kafedrası, kafedra müdiri

 

Tədqiqat maraqları:

 • İnformasiya-ölçmə sistemləri;
 • Xətalar və küylər;
 • Siqnalların rəqəmli emalı;
 • Ölçmə məlumatlarının dəqiqliyinin artırılması;
 • Rəqəmli filtrlərin sintezi və analizi;
 • Seysmik siqnalların filtrasiyası;
 • Verilənlər bazaların layihələndirilməsi;
 • Obyekt yönümlü proqramlaşdırma.

 

Sertifikatlar:

 • 2009 - Certificate "Software Engineering", Cologne University of Applied Sciences, Faculty of Information, Media and Electrical Engineering, Germany;
 • 2014 - Certificate "AutoCAD Electrical 2015", Autodesk Training Center, No. 1DNTG12147;
 • 2014 - Certificate "EPLAN Electrical P8 v.2.3 (Basic I)", UAB RITTAL, Vilnius, Lithuania, No. ESS LT/AZ- 1.1 2014.09.12-71.

 

Nəşrlər:

 • 70-ə yaxın elmi məqalənin, 10 dərs vəsaitinin, 1 ixtiranın və "Корректирующая фильтрация в средствах измерения" adlı monoqrafiyanın müəllifidir.(daha ətraflı)

Şəxsi səhifə