AZ / EN / RU
Rusiyanın kitabxana və informasiya mərkəzləri

 

Library.Ru - Kitabxanalar üçün soraq-məlumat portalı

 Elibrary.ru -  Elektron elmi kitabxana

 

Rusiya kitabxanaları

 Boris Nikolayeviç Yeltsin adına prezident kitabxanası
 

Rusiya dövlət kitabxanası
 

Rusiya milli kitabxanası

 İ.M. Rudomino adına Ümumrusiya dövlət xarici ədəbiyyat kitabxanası

 K. D. Uşanskiy adına Dövlət pedoqoji kitabxanası

Dövlət ictimai-siyasi kitabxana

Rusiya dövlət ictimai  tarix kitabxanası

Dövlət ictimai elmi-texniki kitabxana  

Rusiya dövlət gənclər kitabxanası


 

Rusiya elmlər akademiyasının kitabxanaları

Rusiya elmlər akademiyasının təbiət elmləri üzrə kitabxanası

Библиотека математического института им. В. А. Стеклова Российской Академии Наук (отдел БЕН РАН)/ Rusiya elmlər akademiyasının V.A.Steklov adına riyaziyyat institutunun kitabxanasız

Rusiya elmlər akademiyasının astronomiya institutunun kitabxanası

Rusiya elmlər akademiyasının Sibir şöbəsinin dövlət kütləvi elmi-texniki kitabxanası

Rusiya elmlər akademiyasının Sibir şöbəsinin dövlət kütləvi elmi-texniki kitabxanasının bölməsi - Novosibirsk Akademşəhərciyinin mərkəzi kitabxanası

İctimai elmlər üzrə elmi informasiya institutunun fundamental kitabxanası

 

Rusiya informasiya-biblioqrafiya mərkəzləri

Ümümrusiya elmi və texniki informasiya institutu

Ümümrusiya elmi-texniki informasiya mərkəzi

İctimai elmlər üzrə elmi informasiya institutu

Rusiya kitab palatası

İntellektual mülkiyyət, patent və əmtəə nişanları üzrə federal xidmət

 

Rusiyanın aparıcı universitet kitabxanaları

 Beynəlxalq əlaqələr üzrə Moskva dövlət institutunun kitabxanası

Rusiya xalq təsərrüfatı  akademiyası və RF prezidenti yanında dövlət xidmətinin elmi kitabxanası

N.E. Bauman adına Moskva dövlət texniki universitetinin elmi kitabxanası

Rusiya dövlət humanitar universitetinin elmi kitabxanası

M.V. Lomonosov adına Moskva dövlət universitetinin elmi kitabxanası

Moskva dövlət mühəndislik-fizika institutunun elmi-texniki kitabxanası

Sankt-Peterburqdakı Avropa universitetinin kitabxanası

Sankt-Peterburq milli informasiya texnologiyaları, mexanika və optika üzrə tədqiqat universitetinin kitabxanası
 Vladivostok dövlət iqtisadiyyat və xidmət universitetinin resurs informasiya-analitik mərkəzi

Rusiyanın birinci prezidenti B.N.Yeltsin adına Ural federal universitetinin zonal elmi kitabxanası

Ural dövlət pedaqoji universitetinin elmi kitabxanası-İnformasiya-intellektual mərkəzi

 N.İ. Lobaçevskiy adına Kazan dövlət universitetinin elmi kitabxanası

Sibir dövlət texnologiya universitetinin elmi kitabxanası

Sibir federal universitetin elmi kitabxanası

Novosibirsk dövlət pedaqoji universitetinin elmi kitabxanası

Novosibirsk dövlət texniki universitetin elmi kitabxanası

Milli tədqiqat Tomsk politexnik universitetinin elmi-texniki kitabxanası

Sakitokean dövlət universitetinin elmi-texniki kitabxanası

Cənubi Ural dövlət universitetinin elmi kitabxanası