AZ / EN / RU
Elektron Tədris Şöbəsi

Elektron Tədris Şöbəsinin (ETŞ) əsas fəaliyyəti aşağıda göstərilən işlərdən ibarətdir:

- Təhsil prosesində qabaqçıl informasiya texnologiyalarının tətbiqi:

 • ixtisaslar üzrə xüsusi proqram təminatlarının yazılması və işlənməsi;
 • tədris fənləri üzrə elektron dərsiklərinin hazırlanması;
 • BANM-in iş və tədris prosesinin avtomatlaşdırılması;
 • məsafədən tədris (distance learning);
 • multimedia texnologiyaları (interaktiv lövhə, elektron tədris vəsaitləri);
 • BANM-in veb-saytının yaradılması və texniki dəstəyi;
 • BANM-in tələbə və əməkdaşlarının fərdi informasiya sistemi ilə təmin edilməsi.

- Tələbələr və tədris prosesi haqqında informasiya-məlumat sisteminin tətbiqi:

 • tələbələrin dərs nəticələrinin toplanılması və elektron arxiv şəkilində saxlanılması;
 • dərslərə davamiyyətin elektron qeydiyyatı;
 • tədris planı və ixtisaslar üzrə elektron sənədlərin hazırlanması;
 • dərs və imtahan cədvəllərin elektron variantının yaradılması;
 • tədris prosesinə aid müxtəlif formalı hesabatların hazırlanması;
 • valideyn üçün elektron nəzarət sistemi.

- BANM-dəki imtahanların:

 • təşkilini təmin etmək (imtahan yerlərinin təyini, tələbələrin anonimliyinin qorunması - kodlaşdırma);
 • nəticələrin yığılmasını, müvafiq şöbələr tərəfindən yoxlanılmasını təmin etmək, tələbələrə yekun nəticəni elan edilməsini təmin etmək.

- BANM-da mövcud olan bütün İKT avadanlığına texniki dəstək:

 • cari dərs və imtahan zamanı siniflərdə olan texniki avadanlığın (kompüter, interaktiv lövhə, proyektor) işlək vəziyətini təmin etmək;
 • tələbələrdə olan fərdi kompüterlərin (noutbuk və planşet) problemlərini (texniki və ya proqram təminatı) operativ şəkildə həlli;
 • əməkdaşlarda hər bir İKT üzrə yaranan hər bir problemin operativ şəkildə həlli;

- BANM-in digər struktur bölmələrinin şöbənin səlahiyyətlərinə dair məsələlərə aid sorğularına və ehtiyaclarına cavab vermək.