AZ / EN / RU

Kurslar

Kimya mühəndisliyi

 

Fənlər (bakalavr proqramı üzrə)

1-ci il

1-ci semestr

2-ci semestr

 Emal sənayeləri A  Emal sənayeləri B
 Mühəndisliyin əsasları A  Mühəndisliyin əsasları B
 Kimyanın əsasları  Kimyəvi reaktivlik
 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 1  Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 2

 

2-ci il

1-ci semestr

2-ci semestr

 Emal sənayeləri C  Emal mühəndisliyi B
 Emal mühəndisliyi A  Emal mühəndisliyi C
 Kimyəvi termodinamika və kimyəvi kinetikaya giriş  Proses layihələndirilməsi A
 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 3  Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 4

 

3-cü il

1-ci semestr

2-ci semestr

 Separasiya prosesləri A  Separasiya prosesləri B
 İdarətmənin əsaslərı, təhlükəsizlik və davamlılıq  Çoxfazalı termodinamika
 Kimyəvi reaksiyalar üzrə mühəndislik  Proses modelləşdirilməsi
 Kimya mühəndisləri üçün materiallar kimyası  Proses layihələndirilməsi B

 

4-cü il

1-ci semestr

2-ci semestr

 Qurğu əməliyyatları A  Enerji istehsalı və istifadəsi
 Davamlılıq, sağlamlıq və təhlükəsizlik  Reaksiya, onun modelləşdirilməsi və ona nəzarət
 Layihə hazırlanması A  Layihənin hazırlanması B
 Tədqiqat layihəsi  Neft və qazın emalı
 

 

 

 

 

Neft-Qaz Mühəndisliyi 

Fənlər (bakalavr proqramı üzrə)

1-ci il

1-ci semestr

2-ci semestr

 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat  1  Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 2
 Mühəndisliyin əsasları A  Mexaniki Mühəndislik Elmi 2
 Kimyanın əsasları  Neft-qaz mühəndisliyinə giriş
 Emal sənayeləri A  Emal sənayeləri B

 

2-ci il

1-ci semestr

2-ci semestr

 Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 3  Emal mühəndisliyi B
 Mexanika mühəndisliyi  elmi 3  Emal mühəndisliyi C
 Emal mühəndisliyi A  Proses  layihələndirilməsi A                       
 Neft-qaz geologiyası elmi A  Mühəndislər və alimlər üçün riyaziyyat 4

 

3-cü il

1-ci semestr

2-ci semestr

 Layın qiymətləndirilməsi  Hasilat texnologiyası 1
 Lay mühəndisliyi 1  Çoxfazalı termodinamika
 Neft-qaz geologiyası elmi  B  Mutərəqqi maye mexanikası və modelləşdirilmə
 Qazıma  Lay mühəndisliyi 2

 

4-cü il

1-ci semestr

2-ci semestr

 Hasilat texnologiyası 2  Enerji və neft-qaz biznesi və iqtisadiyyat
 Davamlılıq, sağlamlıq və təhlükəsizlik  Elmi-tədqiqat  layihəsi A
 Yatağın işlənməsi A  Yatağın işlənməsi B
 Yatağın  modelləşdirilməsi.  Neftin və qazın nəqli və saxlanması
 

 

 

 

 

Proseslərin Avtomatlaşdırılması Mühəndisliyi

 

Fənlər (bakalavr proqramı üzrə)

1-ci il

1-ci semestr

2-ci semestr

 Riyaziyyat 1  Riyaziyyat 2
 Fizika 1  Fizika 2
 Proqramlaşdırma və kompüterlərin tətbiqi 1  Proqramlaşdırma və kompüterlərin tətbiqi 2
 Kompüterlərin texniki sənədləşdirmədə tətbiqi  Proseslərin avtomatlaşdırılmasına giriş
 Mühəndislikdə ədədi üsullar  Elektrik materialları
   Elektrik təhlükəsizliyi

 

2-ci il

1-ci semestr

2-ci semestr

 Riyaziyyat 3  Elektrik texnikası 2
 Elektrik texnikası 1  Verilənlərin və siqnalların emalı
 Elektrik ölçmələri  Mühəndis mexanikası
 Neft-qaz və neft-kimya texnologiyaları  Rəqəmli elektronika
 Yarımkeçiricilər  Analoq elektronika
   Elektromexaniki qurğular

 

3-cü il

1-ci semestr

2-ci semestr

 İdarəetmə nəzəriyyəsi 1  İdarəetmə nəzəriyyəsi 2
 Mikroprosessorlar  Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlər
 Qeyri-elektrik kəmiyyətlərin ölçülməsi  Sistem indentifikasiyası
 Elektromexaniki sistemlərin idarə edilməsi  Proseslərin idarə edilməsi
 İqtisadiyyat  Seçmə fənn 2
 Seçmə fənn 1  

 

4-cü il

1-ci semestr

2-ci semestr

 Müəssisələrin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri (SAP)  İstehsalat təcrübəsi
 Rəqəmli siqnalların və verilənlərin emalı  Buraxılış işi
 Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması  
 Supervayzerli idarəetmə və verilənlərin analizi  
 Sənaye kompüter şəbəkələri