AZ / EN / RU
Fənlərin Mündəricatı

Maqistr proqramı 120 AKTS kreditinin müvaffəqiyətlə əldə edilməsini tələb edir.  

Proqramın tərkibinə daxildir: (i) unikal biznes və maliyyə kursları, (ii) ixtisas-yönümlü həftəlik kurslar və (iii) yekun layihə. Kreditlərin bölgüsü: 12 əsas fənlər (58.5 AKTS), 6 seçmə fənn (27.5 AKTS), 4 ixtisas fənn (16 AKTS) və Yekun  layihə (18 AKTS).

#

KOD

Fənnin Adı

Kredit

Kurs

1

MAS001

Dizayn təfəkkürü (Design Thinking)

4

Əsas

2

MAS002

Mühasibat və Vergi (Accounting & Tax)

4

Əsas

3

MAS003

Layihələrin idarə olunması (Project Management)

4

Əsas

4

MAS005

Beynəlxalq Biznes Əməliyyatları və Logistika (International Business Operations & Logistics)

4

Əsas

5

MAS006

Səmərəli Düşüncə (Lean Thinking)

4

Əsas

6

MAS008

Strateji Rəqəmsal Marketinq (Strategic Digital Marketing)

4

Əsas

7

MAS009

Rəqəmsal Marketinqdə hüquq, siyasət və təhlükəsizlik (Law, Policy & Security in the Digital Marketing)

4

Əsas

8

MAS010

Maliyyə Menecmenti (Financial Management)

4

Əsas

9

MAS11

Sahibkarlıq /Korporativ Sahibkarlıq (Entrepreneurship / Intrapreneurship)

4

Əsas

10

OG001

Neft və Qaz Bazarı (The Oil & Gas Market)

4

İxtisas

11

OG002

Enerji Bazarında Yeni Rəqabət (New Competition in the Energy Market)

4

İxtisas

12

OG003

Neft və Qaz Ticarəti (Oil & Gas Trading Models)

4

İxtisas

13

OG004

Neft və Qaz Sektorunda Risklərin İdarə Olunması (Managing Risks & Regulations in the Oil & Gas Sector)

4

İxtisas

14

MAS004

Liderlik (The Connected Leader)

4

Seçmə

15

MAS007

Biznes təfəkkürü və məlumatların analizi (Business Intelligence & Data Mining)

4

Seçmə

16

MAS12

Dəyişiklik və innovasiya menecmenti (Change & Innovation Management)

4

Seçmə

17

MAS13

Blokçeyn, Kriptovalyuta və Fintek (Blockchain, Cryptocurrencies & Fintech)

4

Seçmə

18

MAS14

İnbaund Marketinq və Satışlar (Inbound Marketing & Sales)

4

Seçmə

19

THE600

Magistrlik Dissertasiya İşi (Master Thesis)

18

 

20

BA607

Kapital qoyuluşu və maliyyə strategiyaları (İnvestment and Financial Strategies)

7.5

Əsas

21

BA601

İnformasiya texnologiyalarının idarə olunması (İT Management)

7.5

Əsas

22

BA625

Strateji dəyərlərin idarə olunması (Strategic Cost Management)

7.5

Əsas

23

BA536

 

7.5

Seçmə

 

 

 Hər bir əsas fənnin 18 saat  ərzində müəllim ilə üz-üzə dərs saatı nəzərdə tutulub və hər biri 4 / 7.5 AKTS-ə bərabərdir.

  • Bütün əsas və seçmə fənlər ümumilikdə 3 həftə ərzində modullar şəklində keçiriləcəkdir.
  • Bütün tələbələr 18 AKTS-ə bərabər Magistrlik Dissertasiya İşı yazmalıdırlar.