AZ / EN / RU
Təkrar Ali Təhsil Proqramı

Ümumi məlumat

Tədris ödənişli əsaslarla distant və ya qiyabi formalarda təşkil edilir. Təkrar ali təhsil müəssisə, təşkilat, idarə və ayrı-ayrı vətəndaşlarla (iş stajı 1 ildən az olmayaraq) Bakı Ali Neft Məktəbi arasında bağlanılmış müqavilələr əsasında həyata keçirilir. Təkrar ali təhsil almaq istəyənlər aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir.
 • Rektorun adına ərizə.
 • göndəriş-zəmanət məktubu (məktubun əsli poçtla və ya şəxsən təqdim edilir).
 • əmək kitabçasının surəti (hazırda işləməsi göstərilmək şərtilə).
 • ali təhsil haqqında sənədin diplom və diploma əlavənin notarial qaydada təsdiqlənmiş surətləri.
 • sağlamlıq haqqında arayış.
 • şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd.
 • 3/4 sm ölçüdə 4 ədəd fotoşəkli.
Xarici ölkələrdə ali təhsil almış şəxslər yalnız diplomları mövcud qaydada Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tanındıqdan sonra BANM-də təkrar ali təhsil ala bilər. Təqdim olunan sənədlər müvafiq tələblərə cavab verdiyi halda iddiaçılar təkrar ali təhsil almaq hüququnu qazanırlar. Qəbul zamanı dövlət orqanlarının tövsiyə məktubu ilə gələn şəxslərə üstünlük verilir.
 

İxtisasın şifri və adı:  050631 – Neft-qaz mühəndisliyi
Təhsil müddəti: 5 il (qiyabi) 
TƏDRİS PLANI

(bakalavriat səviyyəsi üçün)

Sıra №

Fənnin kodu

Fənlərin adı

Kreditin sayı

Prerekvizit (öncə tədrisi zəruri olan) fənlərin kodu

Fənnin tədrisi nəzərdə tutulan semestr (payız və ya yaz)

 
 

 

 

1. Humanitar fənlər bölümü

20

 

 

 

1

ENG 111

İngilis dili 1

6

-

1

 

2

ENG 112

İngilis dili 2

6

ENG111

2

 

3

AZL 121

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

4

-

1

 

4

HIST 122

Azərbaycan tarixi

4

-

2

 

 

 

2. İxtisas-peşə hazırlığı fənləri bölümü

197

 

 

 

5

COMP 111

Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi

3

-

1

 

6

COMP 112

Kompüterlərin texniki sənədləşmədə tətbiqi

4

COMP111

2

 

7

MATH 131

Riyaziyyat 1

6

-

1

 

8

MATH 132

Riyaziyyat 2

6

MATH 131

2

 

9

PHYS 131

Fizika 1

6

-

1

 

10

PHYS 132

Fizika 2

6

PHYS 131

2

 

11

CHE 231

Kimya 1

5

-

3

 

12

CHE 232

Kimya 2

5

CHE 231

4

 

13

PETE 221

İxtisasa giriş

5

-

3

 

14

PETE 223

Neft-qazın və lay süxurlarının xassələri

6

-

3

 

15

PETE 241

Mexanika

5

 

3

 

16

PETE 243

Ümumi geologiya

7

-

3

 

17

PETE 252

Hidravlika

6

-

4

 

18

PETE 254

Neft-qaz çıxarmada təcrübənin riyazi modelləşdirilməsi

6

-

4

 

19

PETE 256

Neft-qaz geologiyası

6

PETE243

4

 

20

PETE 331

Neft-qaz quyularının qazılmasının texnika və texnologiyası

7

-

5

 

21

PETE 353

Yeraltı hidravlika

7

PETE 252

5

 

22

PETE 333

Enerji geosiyasəti

3

-

5

 

23

PETE 335

Layın qiymətləndirilməsi

7

-

5

 

24

PETE 358

Neft-qaz quyularının tamamlanması

7

-

6

 

25

PETE 334

Neftin və qazın mədən şəraitində toplanması və ilkin emalı

6

-

6

 

26

PETE 336

Neft-qaz yataqlarının işlənməsi

7

-

6

 

27

PETE 451

Dayanıqlıq, sağlamlıq və təhlükəsizlik

7

-

7

 

28

PETE 433

Neft və qazın çıxarılmasının texnika və texnologiyası

7

-

7

 

29

PETE 462

Neftvermə əmsallarının artırılma üsulları

6

-

8

 

30

PETE 446

Yatağın modelləşdirilməsi

7

-

8

 

31

PETE 448

Neftin və qazın nəqli, saxlanması və sənaye emalı

7

-

8

 

32

PETE 523

Elmi-tədqiqat layihəsi

8

-

9

 

33

PETE 338

PETE 368

 

Seçmə fənn 1:

 1.  Enerji və neft-qaz biznesi və iqtisadiyyat;
 2.  Dərin özüllər dəniz əməliyyatları.

5

-

6

 

34

PETE 435

PETE 437

 

Seçmə fənn 2:

 1.  Hidratlar və onlara qarşı mübarizə üsulları;
 2. Quyu karotajı

6

-

7

 

35

PETE 471

PETE 473

 

Seçmə fənn 3:

 1.  Horizontal, maili və çox lüləli quyularla neft və qaz hasilatının əsasları;
 2. Geostatistika

6

-

7

 

36

PETE 462

PETE 464

Seçmə fənn 4:

 1. Quyunun test analizi;
 2. Beynəlxalq neft iqtisadiyyatı və siyasəti

6

-

8

 

37

PETE 561

PETE 543 PETE 573

Seçmə fənn 5:

 1. Sualtı hasilat texnologiyaları;
 2. Düşmə əyrilərinin analizi;
 3. Problemli quyularin analizi.

6

-

9

 

 

 

3. Xüsusi fənlər bölümü

3

 

 

 

40

MACD 531

Mülki-müdafiənin və tibbi yardımın əsasları

3

-

9

 

 

DRİS PROSESİNİN GÖSTƏRİCİLƏRİ

Semestr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cəmi

Təcrübə

Buraxılış işinin hazırlanması və müdafiəsi

 

Kreditlərin sayı

25

26

28

23

24

25

26

26

17

10

20

250

İmtahanların sayı

5

5

5

4

4

4

4

4

2

-

 

37