Tələbə həyatı

Danışıq klubu

Danışıq klubu (“Conversation Club”) Hazırlıq ilinin (Foundation) tələbələrinin ingilis dili səviyyələrinin inkişafına dəstək məqsədilə yaradılıb. Ali Məktəbin yuxarı kurs tələbələri ingilis dilində debat və söhbətlər aparır, təşkil etdikləri müxtəlif oyunlarda xarici dili sevərək öyrənməyi təbliğ edirlər.