Tələbə həyatı

Kino klubu

“Cinema club” sosial və maarifləndirici missiyanı həyata keçirir. O, tələbələrin ingilis dilində nümayiş edilən filmləri birlikdə izləyərək sözügedən dilin inkişaf etdirilməsinə, dünyagörüşlərinin artırılmasına dəstək verir. Klubun həftəlik sessiyalarında müxtəlif janrlı filmlər təqdim olunur və səsvermənin qalibi olan film tələbələr tərəfindən universitetin kampusunda nümayiş etdirilir. Bununla yanaşı, “Cinema club” İntellektual oyunlar klubu ilə sıx əməkdaşlığın nəticəsi olaraq tədris ili boyunca film mövzulu “Kinoman” adlı “Xəmsə” yarışı və bu tipli digər maraqlı oyunların təşkilini həyata keçirir.