Struktur

Rəhbərlik yanında aparat

Rəhbərlik yanında aparatın üzvləri universitet daxilində rəsmi prosedurların tənzimlənməsi, hüquqi məsələlərin yoxlanmasında və həll edilməsində köməyin göstərilməsi, rektorluqla görüşlərin təşkil edilməsi, keçirilməsində bilavasitə iştirak edirlər.

Əməkdaşlar