Bakalavriat

Biznesin idarə edilməsi üçün kurrikulum strukturu

İl Kodu Fənnin adı Kredit
    SEMESTER 1.1 - Payız  
1 ENG 101 İngilis dili 1 20
1 COMP 101 Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 1 8
    SEMESTER 1.2 - Yaz  
1 ENG 102 İngilis dili 2 20
1 COMP 102 Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 2 8
    SEMESTER 2.1 - Payız  
2 BBA 201 İqtisadiyyata giriş 8
2 AZL 241 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 4
2 HIST 223 Azərbaycan tarixi 5
2 MATH 231 Xətti cəbr və riyazi analiz 7
2 BBA 203 Karyera planlaması 6
    SEMESTER 2.2 - Yaz  
2 BBA 202 Biznesin əsasları 7
2 BBA 204 Biznes hüququ 5
2 BBA 206 Menecment 6
2 MATH 232 Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 6
2 BBA 290 İstehsalat təcrübəsi 1 6
    SEMESTER 3.1 - Payız  
3 BBA 301 Statistika 7
3 BBA 303 Mikroiqtisadiyyat 7
3 BBA 305 Biznes etikası və sosial məsuliyyət 5
3 BBA 307 Təşkilati davranış 5
3 BBA 309 Maliyyə uçotu 6
    SEMESTER 3.2 - Yaz  
3 BBA 302 Marketinq 6
3 BBA 304 Makroiqtisadiyyat 6
3 BBA 306 İdarəetmə uçotu 6
3 BBA 308 İnsan resurslarının idarə edilməsi 6
    SEMESTER 4.1 - Payız  
3 BBA 390 İstehsalat təcrübəsi 2 6
4 BBA 401 Ekonometrika 6
4 BBA 403 Korporativ maliyyə 6
4 BBA 405 İnvestisiyanın idarə edilməsi 6
4   Seçmə fənlər bloku 1 6
4   Seçmə fənlər bloku 2 6
    SEMESTER 4.2 - Yaz  
4 BBA 402 Qərarvermədə riyazi metodlar 6
4 BBA 404 Əməliyyatların idarə edilməsi 6
4   Seçmə fənlər bloku 3 6
4   Seçmə fənlər bloku 4 6
4 BBA 490 İstehsalat təcrübəsi 3 6
    SEMESTER 5.1 - Payız  
5 BBA 501 Beynəlxalq biznes 5
5 BBA 503 Layihələrin idarə edilməsi 7
5   Seçmə fənlər bloku 5 6
5   Seçmə fənlər bloku 6 6
5   Seçmə fənlər bloku 7 6
    SEMESTER 5.2 - Yaz  
5 BBA 502 Biznes strategiyası 8
5 MACD 502 Mülki müdafiənin və tibbi yardımın əsasları 5
5   Seçmə fənlər bloku 8 6
5   Seçmə fənlər bloku 9 6
5   Seçmə fənlər bloku 10 6

 

Seçmə fənlər

İl Kodu Fənnin adı Kredit
    Seçmə fənlər bloku 1  
1 BBA 407 Pul, bank və maliyyə bazarları 6
2 BBA 409 Sosial sahibkarlıq  6
3 BBA  411 Azərbaycan iqtisadiyyatı 6
    Seçmə fənlər bloku 2  
1 BBA 413 Texnologiya və innovasiya menecmenti  6
2 BBA 415 İdarəetmə iqtisadiyyatı 6
3 BBA 417 Satışın idarə edilməsi 6
    Seçmə fənlər bloku 3  
1 BBA 406 Reklam işi 6
2 BBA 408 İstehlakçı davranışları 6
3 BBA 410 Turizmin idarə edilməsi 6
4 BBA 412 Logistikanın əsasları 6
    Seçmə fənlər bloku 4  
1 BBA 414 Korporativ idarəetmə  6
2 BBA 416 Audit 6
3 BBA 418 Qiymət siyasəti 6
    Seçmə fənlər bloku 5  
1 BBA 505 Liderlik 6
2 BBA 507 Biznesin idarə edilməsində proqram təminatları 6
3 BBA 509 Yeni məhsulların inkişaf etdirilməsi 6
    Seçmə fənlər bloku 6  
1 BBA 511 Sığorta işi 6
2 BBA 513 Vergi və vergitutma 6
3 BBA 515 Müştəri əlaqələri menecmenti 6
    Seçmə fənlər bloku 7  
1 BBA 517 Maliyyə hesabatlılığı 6
2 BBA 519 Rəqəmsal marketinq 6
3 BBA 521 Ətraf mühitin iqtisadiyyatı 6
    Seçmə fənlər bloku 8  
1 BBA 504 İşgüzar kommunikasiya 6
2 BBA 506 Təchizat zəncirinin idarə edilməsi 6
3 BBA 508 Beynəlxalq maliyyə 6
    Seçmə fənlər bloku 9  
1 BBA 510 Bank işi  6
2 BBA  512 Münaqişələrin idarə edilməsi 6
3 BBA 514 Risklərin idarə edilməsi 6
    Seçmə fənlər bloku 10  
1 BBA 516 Maliyyə hesabatlarının təhlili 6
2 BBA 518 Biznes analitikası 6
3 BBA 520 Məsrəfin idarə edilməsi 6

 

Maksimum qiymət 100 baldır (A)

Minimum keçid balı 61 baldır (D)

 

Qiymətləndirmə balı (%)

Ekvivalent hərf qiymətləri

Məzmun

91-100

A

Əla

81-90

B

Çox yaxşı

71-80

C

Yaxşı

61-70

D

Kafi

≤ 60

F

Qeyri-kafi