Struktur

Kitabxana

Kitabxananın əsas fəaliyyəti metodiki vəsaitlərin tərkibinə daxil olan dərs vəsaitləri və dərsə aid elektron resursların kataloqlaşdırılması və tələbələrin istifadəsinə verilməsi, BANM-in professor-müəllim heyətinin elmi-tədqiqat işlərinin, eləcə də dərslik və dərs materiallarının universitetimizə məxsus ünvanlı DSpace elektron arxivdə yerləşdirilməsi və açıq girişlə istifadəçilərin ixtiyarına verilməsi, təlim-tədris prosesində EBSCO, "Cambridge Journals Online" və s. məlumat bazaları və "Pearson", "Blackwell" kimi qabaqcıl nəşriyyat evləri vebsaytlarında yerləşdirilən elektron resurslardan geniş istifadə olunmasına imkan yaradılmasıdır.

Əməkdaşlar