Struktur

Kitabxana

Kitabxananın əsas fəaliyyəti təlim-metodik vəsaitlərin tərkibinə daxil olan dərs vəsaitləri və dərsə aid elektron resursların kataloqlaşdırılması və tələbələrin istifadəsinə verilməsi; BANM professor-müəllim heyətinin elmi-tədqiqat işlərinin, eləcə də dərslik və dərs materiallarının universitetimizə məxsus ünvanlı DSpace elektron arxivdə yerləşdirilməsi və açıq girişlə istifadəçilərin ixtiyarına verilməsi; təlim-tədris prosesində EBSCO, Cambridge Journals Online və sair məlumat bazaları və Pearson, Blackwell kimi qabaqcıl nəşriyyat evləri vebsaytlarında yerləşdirilən elektron resurslardan geniş istifadə olunmasına imkan yaradılmasıdır.

Staff