Struktur

Babək Məmmədov

Ümumi işlər üzrə prorektor

Bakı Ali Neft Məktəbinin Ümumi işlər üzrə prorektoru işçi heyətinin və tələbələrin sosial, mədəni-məişət işlərinin təşkilinə, tərbiyə işlərinə bilavasitə rəhbərlik edir, sosial inkişaf planının (işçilərin və tələbələrin məişət şəraiti nəzərə alınmaqla) hazırlanmasını təşkil edir və onun yerinə yetirilməsinə nəzarət edir, tələbələrin səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırışa dair məsələlərlə bağlı müraciətlərinə baxılmasını təmin edir.

 

Əməkdaşlar

Babək Məmmədov

Ümumi işlər üzrə prorektor

View contacts