Struktur

Texniki-istismar sahəsi

BANM üzrə mövcud olan avadanlıqların fasiləsiz, texniki cəhətdən düzgün istismarını, etibarlı işini, onların saz saxlanmasını, təmir işlərinin vaxtında və keyfiyyətlə aparılmasını təmin etməkdir.

Əməkdaşlar

Vaqif Zeynalov

Texniki istismar sahəsinin rəhbəri

View contacts