Struktur

İqtisadiyyat və uçot şöbəsi

Iqtisadiyyat uçot şöbəsi BANM-in əsas fondlarının və digər əmlakının dəqiq mühasibat uçotunun aparılması, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun maliyyə və statistika hesabatlarının hazırlanması, BANM-in iqtisadi təhlil və proqnozlaşdırma işlərinin təşkil edilməsi və təkmilləşdirilməsi, gəlir və xərclər smetasının hazırlanması, BANM-in fəaliyyətinin nəticələrinin təhlil edilməsi və ümumiləşdirilməsi, iş və xidmətlərin səmərəliliyini artırmaq məqsədilə elmin, texnikanın və qabaqcıl təcrübənin nailiyyətlərindən maksimum istifadə edilməsini təmin edir.

Əməkdaşlar

Oktay Məmmədov

Şöbə rəhbəri

View contacts