Struktur

İnsan resursları şöbəsi

Insan resurslarının əsas işi BANM-i yüksək ixtisaslı kadrlarla komplektləşdirmək məqsədilə kadrların düzgün seçilib yerləşdirilməsindən, əmək qanunvericiliyinə və SOCAR-da qüvvədə olan qaydalara uyğun işçilərin işə qəbulundan, işdən azad edilməsindən, yerdəyişməsindən, kadrların ixtisasının artırılmasından, kadrlar üzrə cari və perspektiv planları işləyib hazırlanmasından ibarətdir.

Əməkdaşlar