Struktur

Keyfiyyətin təminatı şöbəsi

Keyfiyyətin Təminatı şöbəsi akademik departamentlərlə birgə BANM-də tədqiqatlar, təhsil, tədris və tələbələrin öyrənmə təcrübəsinin keyfiyyəti və standartları ilə əlaqəli siyasətin inkişafına və işlə bağlı proseslərə, ali məktəbdə imtahanların yüksək standartlarda keçirilməsinə cavabdehdir. Keyfiyyətin Təminatı Şöbəsi əsas üç prosesi əhatə edir: təsdiqləmə, illik monitorinq, periodik yoxlama. Bu proseslər bir mexanizm olaraq BANM standartlarını möhkəmləndirmək üçün istifadə olunur.

Əməkdaşlar