Struktur

Zəfər Qurbanov

Tədris və elmi işlər üzrə prorektor

BANM-də akademik, elmi-tədqiqat fəaliyyətinin təşkilini və davamlılığını təmin edir. Tədris prosesinə nəzarətinin qiymətləndirilməsi və  mövcud olan problemlərin həll olunmasında birbaşa dəstək göstərir. Prorektor qeyd olunan fəaliyyətlərə dair illik plan təqdim edir, digər təhsil müəssisələri və təşkilatlarla əməkdaşlığı təşkil və təmin edir.

 

Staff

Zəfər Qurbanov

Tədris və elmi işlər üzrə prorektor

View contacts