Bakalavriat

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi üçün kurrikulum strukturu

İl Kodu Fənnin adı Kredit
    SEMESTER 1.1 - Payız  
1 ENG 101 İngilis dili 1 20
1 COMP 101 Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 1 8
    SEMESTER 1.2 - Yaz  
1 ENG 102 İngilis dili 2 20
1 COMP 102 Informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının mühəndislikdə tətbiqi 2 8
    SEMESTER 2.1 - Payız  
2 AZL 211 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti 4
2 HIST 201 Azərbaycan tarixi 8
2 PHYS 201 Fizika 1 6
2 MATH 101 Riyaziyyat 1 6
2 PAE 201 Proqramlaşdırma və kompüterlərin tətbiqi  1 6
    SEMESTER 2.2 - Yaz  
2 MATH 102 Riyaziyyat 2 5
2 PHYS 202 Fizika 2 6
2 PAE 202 Proqramlaşdırma və kompüterlərin tətbiqi 2  6
2 PAE 222 Proseslərin avtomatlaşdırılmasına giriş 5
2 PAE 204 Mühəndislikdə ədədi üsullar 5
2 ESH 202 Təhlükəsizlik və sağlamlıq 2
2 PAE 290 Təcrübə  6
    SEMESTER 3.1 - Payız  
2 MATH 351 Diferensial tənliklər 5
3 PAE 301 Elektrik texnikası 1 6
3 PAE 311 Elektrik ölçmələri 5
3 PETE 341 Neft-qaz və neft-kimya texnologiyaları 5
3 ECON 401 İqtisadiyyat 4
3 PAE 331 Elektrik materialları və qurğular 4
    SEMESTER 3.2 - Yaz  
3 PAE 302 Elektrik texnikası 2 6
3 PAE 342 Siqnallar və sistemlər 4
3 PETE 362 Mühəndis mexanikası 4
3 PAE 352 Rəqəmli elektronika 6
3 PAE 362 Analoq elektronika  6
3 MATH xxx Xətti cəbr 5
3 PAE 390 Təcrübə  6
    SEMESTER 4.1 - Payız  
3 PAE xxx Robototexnika və avtomatlaşdırma 4
4 PAE 401 İdarəetmə nəzəriyyəsi 1 6
4 PAE 411 Mikroprosessorlar 5
4 PAE 464 Elektrik Maşınları 5
4 PAE xxx IoT Əsasları 5
4 PAE xxx Seçmə fənn 1 5
    SEMESTER 4.2 - Yaz  
4 PAE 402 İdarəetmə nəzəriyyəsi 2 6
4 PAE 442 Proqramlaşdırılan məntiqi kontrollerlər 5
4 PAE 452 Sistem identifikasiyası 6
4 PAE 462 Proseslərin idarə olunması 8
4 PAE xxx Seçmə fənn 2 5
4 PAE 490 Təcrübə  6
    SEMESTER 5.1 - Payız  
5 PAE 421 Qeyri-elektrik kəmiyyətlərin ölçülməsi 5
5 PAE 511 Rəqəmli siqnalların və verilənlərin emalı 5
5 PAE 431 Avtomatlaşdırma Mühəndisliyi üçün Texniki Sənədlər 5
5 PAE 521 Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması 6
5 PAE 531 Supervayzerli idarəetmə və verilənlərin toplanması 6
5 PAE xxx Seçmə fənn 3 4
    SEMESTER 5.2 - Yaz  
5 PAE 590 İstehsalat təcrübəsi 21
5 PAE 599 Buraxılış işi 10
5 MACD 501 Mülki müdafiədə tibbi yardımın əsasları 2

 

Seçmə fənlər

İl Kod Fənnin adı Kredit
    Seçmə fənn 1  
1 PAE 475 Automatic Control Systems for Environment Parameters 5
2 PAE 476 Control of Mechatronics Systems 5
3 PAE 477 Automation of Measurement Processes 5
4 PAE 478 Image Processing 5
5 PAE 479 Speech Recognition  
    Seçmə fənn 2  
1 PAE 481 Intelligent Sensors and Systems 5
2 PAE 482 Optimal control 5
3 PAE 483 Electromechanical devices 5
4 PAE 484 Automation of Smart Industrial Buildings 5
5 PAE 485 Automation of Power Systems 5
6 PAE 486 Computer Architecture 5
    Seçmə fənn 3  
1 PAE 596 Electromagnetic Conformability 4
2 PAE 597 Information Theory and Coding 4
3 PAE 598 Adaptive Control 4
4 PAE 599 Process Simulation 4
5 PAE 590 Industrial Computer Networks 4
6 PAE 519 Automatized Control Systems of Industry (SAP) 4

Maksimum qiymət 100 baldır (A)

Minimum keçid balı 61 baldır (D)

 

Qiymətləndirmə balı (%)

Ekvivalent hərf qiymətləri

Məzmun

91-100

A

Əla

81-90

B

Çox yaxşı

71-80

C

Yaxşı

61-70

D

Kafi

≤ 60

F

Qeyri-kafi