Magistratura

Texniki sistemlərdə informatika və idarəetmə ixtisası üçün kurrikulum strukturu

İl Kodu Fənnin adı Kredit
1 MATH 611 Riyaziyyat (yüksək səviyyədə) 6
1 PAE 601 Müasir idarəetmə sistemləri 6
1 MATH 621 Optimal idarəetmə (yüksək səviyyədə) 8
1 CHE 605 Kimya mühəndisliyinin əsasları 5
1 PAE 605 Alətlər və ölçmələr 5
1 PDG 604 Ali Məktəb pedaqogikası 4
1 PAE 652 Maşınla öyrətmə 6
1 PAE 670 İstehsalat təcrübəsi 3
1 PAE 662 Robast idarəetmə 6
1 PAE 672 Proseslərin dinamikası və idarəetmə 8
1 PAE 618 Seçmə1: Siqnalların emalı və kommunikasiya (yüksək səviyyədə) 6
2 PSY 701 Psixologiya 2
2 PAE 741 Elmi tədqiqatın metodologiyası 4
2 PAE 711 Əşyaların interneti 6
2 PAE 721 Robototexnika və avtonom sistemlər 6
2 PAE 731 İstehsalat layihəsi 6
2 PAE 713 Seçmə 2: Avtomatlaşdırma layihələrin menecmenti 6