Beynəlxalq əməkdaşlıq

Beynəlxalq əməkdaşlıq

Bakı Ali Neft Məktəbi beynəlxalq standart və meyarlara uyğun tədris proqramları və metodları əsasında müasir tələblərə cavab verən yüksəkixtisaslı ingilisdilli kadrlar hazırlayır. Xüsusilə, təhsildə qloballaşma və beynəlmillələşmə faktorlarının olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi bir dövrdə Bakı Ali Neft Məktəbi dünyanın müxtəlif aparıcı ali təhsil və tədqiqat qurumları, həmçinin beynəlxalq şirkət və təşkilatlarla əlaqələrin yaradılması, inkişafı və genişlənməsi istiqamətində çalışır.